В подкрепа на

Предприемачеството

Малките и средните предприятия (МСП) са гръбнакът на европейската икономика и в основата на конкурентоспособността ѝ.

Затова в последните пет години в комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент Eва Майдел работи за осигуряването на по-добра среда за бизнеса и предприемачеството.

На откриването на София Тех Парк - първият научно-технологичен парк в България

За повече предприемачески дух

Създаването на среда за развитието на предприемачество е сред ключовите условия за просперитета на Eвропа. Като докладчик за ЕНП Ева Майдел беше сред най-активните евродепутати при създаването Плана „Юнкер”, а днес е едно от лицата на и неговото прилагане в България. Основна част на плана е Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Фондът мобилизира частни инвестиции за широк кръг от малки, но и мащабни проекти, осъществявани в ЕС, в области като инфраструктура, научни изследвания и иновации, образование, здравеопазване, информационни технологии. Целта му е да стимулира кредитирането на бизнеса, като част от риска за инвеститорите се покрива от европейския бюджет.

В резултат на работата на Ева Майдел по прилагането на Плана „Юнкер“ и ЕФСИ към 2019 г. в България са влезли 900 млн. лв. европейски средства, които ще мобилизират над 4 млрд. лв. частни инвестиции. Така България е в топ 4 на ЕС по привлечени инвестиции като процент от БВП по Плана „Юнкер“. Очакванията са общо около 10 000 български бизнеса да се възползват от средствата, голяма част от които под формата на нисколихвени заеми.

До момента ад 300 български фирми получиха конкретна помощ при кандидатстването си за еврофинансиране от създаденото по моя и на Предприемачи ГЕРБ инициатива в края на 2018 г. единно информационно звено за еврофинансиране към Фонда на фондовете.

Това е първата по рода си в ЕС единна за цялата държава точка за контакт, чиято цел е да предоставя информация за всички възможности за европейско финансиране, включително оперативните програми, финансовите инструменти, управлявани от Фонда на фондовете, Плана „Юнкер“ и европейските програми като Хоризонт 2020, за които се кандидатства директно в Брюксел.

България в Еврозоната

Ева Майдел е единственият български представител в Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент.

Там тя работи активно зa ускоряване на влизането на България в Еврозоната. България върви целеустремено и по план към тази цел. Въвеждането на еврото ще има силен положителен ефект върху икономиката на страната и е единственият вариант пред нея. Приоритизирането на постигането на тази цел национално ниво е важен сигнал за европейските партньори. То показва, че България продължава да работи за пълноценна европейска интеграция на най-високо ниво.

Ева Майдел защитава интересите на българските предприемачи и по отношение на техните правата като потребители в ЕС. В началото на 2019 г. като докладчик и основен преговарящ за Европейския парламент по нов регламент, тя гарантира на българите и местните бизнеси спестявания в рамките на 60 млн. лв. на година от десетократно намалени такси за парични преводи в евро.

С фокус върху стартиращите и финтех компаниите

С активното си участие в Предприемачи ГЕРБ (ПГЕРБ) и като международен секретар на структурата, Ева Майдел подкрепя българските предприемачи. На срещи в цялата страна и с помощта на различни комуникационни мрежи тя предоставя най-актуалната и подробна информация за възможностите за европейско финансиране. През есента на 2016 г. тя беше избрана и за заместник-председател на МСП Европа – бизнес асоциацията на Европейската народна партия с над 500 хил. членове. Това дава възможност на компаниите в ПГЕРБ да се свържат с потенциални партньори на целия континент.

Специален фокус в работата си Ева Майдел поставя върху стартиращите компании, тема, която досега беше пренебрегвана в европейското законодателство. Тя е сред инициаторите на Startup Manifesto и Scale up manifesto – пътни карти за стартиращи и разрастващи се компании в Европа, които предлагат конкретни предложения как растежът им в дигиталната ера може да бъде подпомогнат.

Ева Майдел е и сред пионерите на лансирането на законодателство в подкрепа на финансовите технологии. През февруари 2017 г. Ева Майдел организира първата кръгла маса на българските Финтек компании. Продължилият редовен диалог с финтек бизнеса доведе до създаването и утвърждаването на първата Българска Финтек Асоциация.

Ева Майдел беше докаладчик на групата на ЕНП в Европарламента по доклада за бъдещето на Финтек, водена от разбирането, че развитието на технологиите позволява да правим все по-сигурно, бързо и удобно финансови операции. Директивата за платежните услуги, приета през 2018 г. с подкрепата на Майдел като член на Комисията по икономически и парични въпроси, даде правна сигурност и рамка за всички финтех компании, които вече могат да се конкурират с банките на равни начала.