В подкрепа на

Предприемачеството

Малките и средните предприятия (МСП) са гръбнакът на европейската икономика и в основата на конкурентоспособността й.

Затова в комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент Eва Майдел работи за осигуряването на по-добра среда за бизнеса и предприемачеството.

На откриването на София Тех Парк - първият научно-технологичен парк в България

За повече предприемачески дух

Създаването на среда за развитието на предприемачество е сред ключовите условия за просперитета на Eвропа. Ева Майдел е сред най-активните евродепутати в подкрепата и подобряването на Плана „Юнкер”. Негова основна част е Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Фондът мобилизира частни инвестиции за широк кръг от малки, но и мащабни проекти, осъществявани в ЕС, в области като инфраструктура, научни изследвания и иновации, образование, здравеопазване, информационни технологии. Целта му е да стимулира кредитирането на бизнеса, като част от риска за инвеститорите се покрива от европейския бюджет.

Българските малки и средни предприятия са на второ място в Европейския съюз по привлечени инвестиции чрез ЕФСИ като дял от брутния вътрешен продукт – 2%. За да се подпомогне процесите в помощ на бизнеса, през март 2017 г. в София беше създадено първото изнесено консултантско звено на ЕСФИ. To предоставя техническа помощ и консултации за проекти, допустими за кандидатстване.

Същевременно в България вече работи и „Фондът на фондовете”, който управлява финансовите инструменти, предвидени за изпълнение по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Той, както и планът „Юнкер”, разбира се, ще имат дългосрочен ефект само ако се обърне внимание на мерките за промяна на инвестиционната среда в България. Това включва провеждане докрай на често непопулярни икономически реформи, повечето от които залегнали в програмата за управление на ГЕРБ.

Ева Майдел е единственият български представител в комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент. Там тя работи активно и зa ускоряване на влизането на България в Еврозоната. Въвеждането на еврото ще има силен положителен ефект върху икономиката на страната и е единственият вариант пред нея. Достигането на тази цел все още е свързано с много работа на политическо ниво. Приоритизирането й на национално ниво обаче е важен сигнал за европейските партньори. То показва, че България продължава да работи за пълноценна европейска интеграция на най-високо ниво.

С фокус върху стартиращите компании

С активното си участие в Предприемачи ГЕРБ (ПГЕРБ) и като международен секретар на структурата, Ева Майдел подкрепя българските предприемачи. На срещи в цялата страна и с помощта на различни комуникационни мрежи тя предоставя най-актуалната и подробна информация за възможностите за европейско финансиране. През есента на 2016 г. тя беше избрана и за заместник-председател на МСП Европа – бизнес асоциацията на Европейската народна партия с над 500 хил. членове. Това дава възможност на компаниите в ПГЕРБ да се свържат с потенциални партньори на целия континент. Пример за ползите от сътрудничеството на европейско ниво е създаването на първото регионалнo звенo за консултации по ЕФСИ в България, което беше предложено по време на среща на представители на Предприемачи ГЕРБ със зам.-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен през 2015 г.

Специален фокус в работата си Ева Майдел поставя върху стартиращите компании, тема, която досега беше пренебрегвана в европейското законодателство. Тя е сред инициаторите на Startup Manifesto и Scale up manifesto – пътни карти за стартиращи и разрастващи се компании в Европа, които предлагат конкретни предложения как растежът им в дигиталната ера може да бъде подпомогнат.

През 2017 г. Ева Майдел за поредна година подкрепи Европейската седмица на стартиращите компании. В информационните й офиси в Стара Загора, Велико Търново и Хасково близо 100 български младежи се срещнаха и разговаряха с успешни предприемачи.