В подкрепа на

Качественото образование

Качественото образование е основата на конкурентоспособна европейска икономика.

Ева Майдел работи за налагането на ключови компетентности и умения в училищата, както и за повече законодателни правомощия в образованието за Европейския съюз.

Учим се да програмираме по време на събитието EUDojo в Европарламента

Новите умения

През 2016 г. Европейската комисия изготви своята Нова програма за уменията, която е ключова за развитието на качественото образование. Ева Майдел беше докладчик в Европейския парламент по свързаното законодателство. Тя работи за това да бъдат създадени единни политики за целия съюз, които да помогнат на новото поколение да развива своя потенциал, като същевременно Европейския съюз да получи повече законодателни правомощия в образованието.

Защо е нужно това? Динамичната икономика ще изисква от днешните първокласници в цяла Европа умения, за които в момента най-вероятно дори не подозираме. За да се възползват в пълна степен от възможностите на новото време, те трябва да са адаптивни, да сa наясно с технологичните процеси и да притежават умението да учат през целия си живот. 

В тази връзка много държави, включително и България, променят своите образователни системи, но повече централизирани законодателни правомощия на европейско ниво ще ускорят реформите. Те обаче изискват не само политическа воля, но и силна обществена подкрепа – от съвместното им изготвяне до ефективното им прилагане с участието на всички заинтересовани страни.

Образование България 2030

За да насърчи участието на всички заинтересовани страни в процесите на образователна реформа, в началото на 2015 г. с група съмишленици Ева Майдел основa сдружение Образование България 2030. Застъпническо обединение на граждански, бизнес и публичен сектор, с мисия повишаване качеството на образованието в страната до 2030 г., днес сдружението е сред най-разпознаваемите образователни неправителствени организации в страната.

Сдружението работи активно по постигането на измерими цели, които проследява чрез своя ежегоден мониторингов доклад на напредъка по ключови индикатори в българското образование. Последният доклад беше публикувам в края на 2020 г.  

Образование България 2030 редовно провежда срещи и конференции на най-високо ниво, за да информира обществеността за предизвикателства и възможни решения и подходящи образователни политики. В последната подобна конференция  – Образование 4.0, се включиха Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия по заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността и Красимир Вълчев, министър на образованието и науката на България.

Със своя проект „Мениджърска академия за училищни директори“, който се провежда в партньорство с Българския форум на бизнес лидерите и под патронажа на министъра на образованието и науката, Образование България 2030 свързва училищните лидери с българския бизнес. От 2019 г. насам академията се провежда ежегодно. 

Образование България 2030 няма еквивалент в Европа и може да послужи за пример за конструктивен диалог между заинтересованите страни в общата визия за качествено образование за всички.

Други инициативи в образованието

В цяла Европа – за всички възрасти и във всички негови формати – образованието има нужда от високо качество на преподаватели, учебни програми и съдържание, отговарящи на нуждите на икономиката и обществото в XXI век. Toва е от ключово значение за конкурентоспособна икономика и повишаване на качеството на живот и причината в края на 2020 г. Ева Майдел да съоснове Европейския алианс за образование, European Education Alliance – платформа, обединяваща остри умове и творчески идеи в подкрепа на напредъка на образованието в целия Европейски Съюз.

За да помогне на тези процеси, в последните години Ева Майдел е подкрепяла и редица други конкретни инициативи, насочени към промотирането на дигитални умения, ученето през целия живот или успешната реализация на младите хора. Като почетен член на Съвета на жените в бизнеса в България тя насърчава младите специалисти и таланти да реализират потенциала си в България. Тя е посланик на кампанията Електронни умения за работни места на Европейската комисия, фокусирана върху значението на дигиталните умения за намирането на работа. Подкрепя и подкрепя и Coder Dojo – глобална мрежа от безплатни клубове за програмиране за деца от 6 до 16 години, както и Европейската седмица на програмирането.