В подкрепа на

Качествено образование

Kачественото образование e в основата на всички прогресивни процеси в Европа.

Като докладчик в Европейския парламент по Новата програма за уменията Ева Майдел работи за това да бъдат създадени политики за целия съюз, които да помогнат на новото поколение да развива своя потенциал.

Учим се да програмираме по време на събитието EUDojo в Европарламента

Новите умения

В момента Европейската комисия изготвя своята Нова програма за уменията, която е ключова за развитието на качественото образование. Ева Майдел е докладчик в Европейския парламент по свързаното законодателство. Тя работи за това да бъдат създадени политики за целия съюз, които да помогнат на новото поколение да развива своя потенциал. Новата програма за уменията е изключително важна. В цяла Европа се наблюдава разминаване между това, което образованието предлага на учениците, и това, което бизнесът търси у тях.

Неслучайно изследвания показват, че всеки втори работодател в България среща затруднения да намери квалифицирани служители. Нещо повече: 20% от младите хора в страната нито учат, нито работят. Освен това динамичната икономика ще изисква от днешните първокласници в цяла Европа умения, за които най-вероятно дори не подозираме. За да се възползват в пълна степен от възможностите на новото време, те трябва да притежават нови, гъвкави умения. Те трябва да сa наясно с технологичните процеси, както и да разбират бизнес възможностите, предоставяни от технологиите.

Образование България 2030

Същевременно България е предизвикана да работи за повишаване на общото качество на образованието.  Учениците в страната показват ниво на функционална неграмотност от 40% и тревожна зависимост между произхода на едно дете и неговите резултати в училище.  Това беше и причината в началото на 2015 г. с група съмишленици Ева Майдел да основе сдружението Образование България 2030.

Това е мрежа, която няма еквивалент в европейски мащаб. Тя свързва някои от най-големите компании в страната, важни неправителствени организации и обществени фигури. Te обединяват своята визия за качествена промяна на образованието в България. В ежегодния си доклад Образование България 2030 проследявa развитието на образователната система. Сдружението информира за възможностите и ключовите проблеми в нея. То също така предлага и решения, подкрепени от информирано и ангажирано общество.

В цяла Европа – за всички възрасти и във всички негови формати – образованието има нужда от високо качество на преподаватели, учебни програми и съдържание, отговарящи на нуждите на икономиката и обществото в XXI век. Toва е от ключово значение за конкурентоспособна икономика и повишаване на качеството на живот.

За да помогне на тези процеси, Ева Майдел е посланик на кампанията Електронни умения за работни места на Европейската комисия, фокусирана върху значението на дигиталните умения за намирането на работа. Tя подкрепя европейската мрежа за предприемаческо образование EE-HUB, обединяваща експерти, бизнес и политици с цел стимулиране на образованието за предприемачи в цяла Европа. Ева Майдел подкрепя и Coder Dojo – глобална мрежа от безплатни клубове за програмиране за деца от 6 до 16 години, както и Европейската седмица на програмирането.