Ева Майдел

Благодаря Ви, че посещавате моята страница и се интересувате от работата ми.

Oт юли 2014 г. съм част от Европейския парламент като представител на партия ГЕРБ и Европейската народна партия. Член съм на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO), както и на Делегациите за връзки с Китайската народна република и САЩ. Също така съм единственият български представител в Комисията по икономически и парични въпроси (ECON). От края на 2017 г. съм председател на Международното европейско движение.

Прочетете повече за Ева