В подкрепа на

Технологии и иновации

Новите технологии и иновациите са инструментът, с който бизнесът бързо преодолява границите и става глобален.

Затова в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите към Европейския парламент Ева Майдел работи активно за развитието на единния цифрoв пазар, който да улесни бизнеса и потребителите.

Посещение на новия контролен център на Пристанище Бургас

По-бърз икономически растеж чрез технологии и иновации

Постигането на единен цифрoв пазар (ЕЦП) в Европейския съюз е един от основните приоритети на Европейската комисия и на Европейската народна партия (ЕНП). Той е и ключово условие за развитието на технологиите и иновациите на континента.

Идеята на ЕЦП е хармонизиране на регулациите за онлайн търговията и услугите във всички държави членки. Така няма да има пречки пред бизнеса и потребителите. Вътрешният пазар на ЕС осигурява свободно движение на стоки, услуги, капитали и хора между държавите-членки. В интернет пространството обаче все още в Европа съществуват 28 отделни онлайн пазара. В същото време услугите все повече и повече се преместват във виртуалното пространство.

Ако се премахнат излишните регулации, ЕС ще печели по 415 млрд. евро на година. Те ще увеличат БВП на съюза с 3%. Затова в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите Ева Майдел активно работи за по-добър интернет достъп до цифрови стоки и услуги, регулаторна среда, в която цифровите мрежи и услуги могат да се развиват бързо, и използване на онлайн бизнеса като двигател на икономическия растеж.

В последните две години в Европейския парламент бяха подготвени много конкретни законодателни инициативи, които ще завършат единния цифров пазар. Вече бяха постигнати и много победи. През май 2017 г. беше гласуван доклад, с който онлайн абонаментите за филми, спортни предавания, игри и книги стават достъпни навсякъде в ЕС от 2018 г. Само месец по-рано бяха премахнати и таксите за мобилен роуминг в рамките на съюза.

Предстоящите приоритетни теми

В Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите Ева Майдел е основният докладчик по Регламента за конфиденциалност на личната информация в електронната комуникация. С други думи как съобщенията, които изпращаме чрез Facebook, WhatsApp или по имейл да бъдат възможно най-добре защитени. Майдел е докладчик на Групата на ЕНП по още едно ключово досие част от пакета на единния цифров пазар – Директивата за договорите за предоставяне на дигитално съдържание. Нейната цел е хармонизация на защитата на потребителите, когато закупуват дигитални услуги в ЕС.

Eва Майдел също така подкрепя мерките за дигитализиране на европейската индустрия. През 2017 г. Европейският парламент прие доклада й за Европейска инициатива за компютърни услуги в облак. Tя е докладчик и по темата за технологиите и иновациите във финансовия сектор (т.нар. Fintech). В нея се очертават основните препоръки към Европейската комисия при предстоящите й законодателни инициативи по темата.

Предстоящата работа в областта на технологиите и иновациите включва свързаността в съюза и разгръщането на технологията 5G в мобилните комуникации, свободното движение на данни в съюза в полза на бизнеса, както и подобряването на киберсигурността в Европа.

Ева Майдел регулярно провежда срещи със заинтересувани лица в сектора в цяла Европа, които помагат за формирането на конкретни политики. През 2016 г. тя стартира eжегодната конференция #Regulation4Innovation в Брюксел. В последните години тя работи активно за превръщането на София в дигитален лидер на континента. В резултат на положения труд в тази посока през 2017 г. нейният роден град получи координаторското място по тема „Дигитален преход“ в новия европейски градски план за развитие.