В подкрепа на

Технологии и иновации

Новите технологии и иновациите са инструментът, с който бизнесът преодолява границите и става глобален.

Затова в Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и Специалната комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера Ева Майдел работи активно за развитието на технологиите.

Посещение на новия контролен център на Пристанище Бургас

Повече доверие в новите технологии

В края на 2020 г. дигиталният ентусиаст Ева Майдел получи честта да стане координатор на групата на ЕНП в новосъздадената специална комисия на Европейския парламент за развитие на технологиите.

В следващите 12 месеца пред комисията предстои тежката задача да предложи мерки на европейско ниво, които да увеличи доверието на гражданите в нови технологии като изкуствен интелект и роботика, като ги направи по-предвидими и сигурни за използване. Така Европа би имала шанс да допринесе за появата на следващия технологичен гигант в нова сфера. 

Специалната комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера (AIDA) ще помогне за прилагането на единни за целия ЕС стандарти и морални правила в развитието на изкуствения интелект. Така, от една страна, ще се осигури предвидимост на бизнеса, от друга, ще се гарантира, че технологиите работят в услуга на обществото, а не са инструмент за зловредни действия. Специалната комисия има възможност да проучи предизвикателствата, рисковете и възможностите, да се консултира с всички заинтересовани страни за краткосрочните и дългосрочни цели на изкуствения интелект, като накрая ще излезе с финален доклад с препоръки.

 

По-бърз икономически растеж чрез технологии и иновации

Постигането на единен цифрoв пазар (ЕЦП) в Европейския съюз е един от основните приоритети на Европейската комисия и на Европейската народна партия (ЕНП). Той е и ключово условие за развитието на технологиите и иновациите на континента.

Като член на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите през първия си мандат в Европейския парламент (2014-2019 г.) Ева Майдел работи за превръщането на интернет в пространство, което гарантира сигурността на личните данни, създава равнопоставеност за всички европейци и еднакви условия за правене на бизнес. Тази равнопоставеност отваря възможности за българския бизнес да достигне лесно до близо 450 милиона потребители.

С колегите си в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите Ева Майдел постигна:

  •   Свободно използване в целия ЕС на абонаменти за онлайн услуги като Netflix, Spotify, книги;
  •   Еднакви правила за защита на потребителите, които ще се прилагат независимо дали продуктът е закупен през интернет или в магазин;
  •   Свободно движение на данни. Компаниите ще могат да обработват и съхраняват нелични данни, където пожелаят в ЕС;
  •   Свободен избор на потребителите какви техни данни да се ползват от операторите на уебсайтове;
  •   Свободен избор на потребителите при рекламация на продукт, закупен онлайн, дали той да бъде заменен, поправен или да се получи обратно платената сума;
  •   Край на необоснованото блокиране на географски принцип в ЕС. Където и да се намирате в ЕС, може да имате достъп до стоките и услугите, продавани онлайн, както и да плащате с всяка карта, издадена в ЕС.

В подкрепа на българските технологични компании

Ева Майдел приема за своя мисия да помага за налагането на България като световен стандарт за качество в сферата на информационните технологии. Много български предприемачи имат стремеж за развитие и визия за световните пазари, страната е в крак с технологичните тенденции, IT талантът е световен, а делът на жени в сектора е най-висок за ЕС. Aко към тези дадености, се развиват и политики на развитие на икономиката на страната в тази посока, България може да си гарантира дългосрочен растеж и висок жизнен стандарт.

Именно заради това през 2016 г. тя стартира конференцията на високо ниво #Regulation4Innovation в Брюксел. В последните години тя работи активно за превръщането на София в дигитален лидер на континента. Като резултат на положения труд в тази посока през 2017 г. нейният роден град получи координаторското място по тема „Дигитален преход“ в новия европейски градски план за развитие.

При постоянните си срещи с представители на световните технологични гиганти, Ева Майдел изтъква традициите и професионализма в IT сферата в страната и възможностите за инвестиции и развитие на сектора. Тя също така отваря врати за български компании за пробив навън и често посреща в Брюксел представители на технологичния бизнес.