Свързани региони

Развитието на регионите е от изключителна важност за просперитета на отделните държави, но и на Европа като цяло. Това важи особено силно за страна като България, в която икономически има големи разлики между отделните общини. Затова за Ева Майдел е важно да присъства в българските градове с конкретни проекти и проактивно да призовава гражданите да станат двигателят за развитие на своята общност.

По време на традиционен празник в град Елена на 14 октомври 2016 г.

Ева Майдел поддържа постоянен диалог с българските граждани. Тя посещава често и осъществява редица инициативи в София, Велико Търново, Пловдив и областта, Монтана, Хасково, Дупница, Стара Загора, Русе. С дейността си в регионите Ева Майдел информира гражданите за възможностите, които Европейският съюз им предоставя, и за конкретни инициативи и проекти.

В същото време редица български градове дават пример за целия континент. София например вече успешно се позиционира като един от дигиталните центрове в Европа. Индустриалният бум на Пловдив, в контекста на невероятната история на града, вдъхновява. А Бургас е напът да се превърне в модерен, свързан умен град.

София

София успя да се нареди сред най-прогресивните столици в Европа и икономически е един от най-бързо развиващите се градове в целия свят.

В основата на това развитие са бизнеси с голяма добавена стойност – стартиращи компании, технологични фирми, иновативни бизнеси в различни браншове.

Прочетете повече

С генералния секретар на ЕНП Антонио Лопес на гости в Столична община

Велико Търново

Старата столица Велико Търново е огнище на българския дух и идентичност от времената на Втората българска държава, при Асеневци, през Възраждането и до днес.

Освен че е един от най-динамичните градове в България, Велико Търново сега е и притегателен център за студенти и туристи, място с неповторима атомосфера и собствен облик.

Прочетете повече

На 22 март, официалния празник на Велико Търново, през 2017 г.

Хасково

Подобряващата се инфраструтура и проницателното местно управление на ГЕРБ в последните години вече дават резултат и в област Хасково се насочват все повече инвеститори.

Нещо повече: регионът има потенциала да се превърне в новата голяма и иновативна икономическа зона в България.

Прочетете повече

На посещение в Хасково през февруари 2017 г.

Стара Загора

Икономическите успехи и изключителното развитие на община Стара Загора могат да са модел за подражание за целия континент.

Градът е с един от най-високите показатели за усвояване на европейски средства в страната, а област Стара Загора има втория най-висок регионален БВП след този на София-град.

Прочетете повече

С кмета на община Стара Загора Живко Тодоров през юни 2016 г.

Русе

Русе е пример за ефективно партньорството между местно управление и бизнес за развитие на образованието и технологиите в града.

Днес градът показва добри макроикономически показатели, бързо развиващ се индустриален сектор, а в рамките на последните десет години добавената стойност от местната икономика нараства с близо 70%.

Прочетете повече

С народните представители Пламен Нунев и Светлана Ангелова и заместник-кмета на Русе Страхил Карапчански през 2019 г.

Пловдив област

Пловдив област е един от икономическите локомотиви на България.

Отличната инфраструктура, талантливото и предприемчиво население и местното управление са основните фактори за европейския облик на областта.

Прочетете повече

На среща над 130 директори и учители от област Пловдив в читалището на село Белащица през пролетта на 2019 г.