Приоритети

Днес, повече от всякога, Европа е изправенa пред много нерешени въпроси. Те, разбира се, имат и своите отговори.

За Европейската народна партия безпрецедентната криза, през която преминаваме, може да бъде компенсирана със силин фокус върху образованието и растяща икономика, която стимулира създаването на работни места, иновациите и развитието на регионите.

Това са и приоритетните теми, които са в основата на работата на Ева Майдел в България и в Европейския парламент.

Кадър от технологичното изложение Makerstown в Брюксел, на което бях говорител