Приоритети

Днес Европа е изправенa пред много нерешени въпроси. Те, разбира се, имат и своите отговори.

За Европейската народна партия те започват с растяща икономика, която стимулира създаването на работни места, иновациите и развитието на регионите.

Това са приоритетните теми, които са в основата на парламентарната работа на Ева Майдел в Брюксел и Страсбург.