Научи ме да умея

Целта на инициативата „Научи ме да умея“ е по-доброто взаимодействие между бизнеса, училищата и местната власт. Обединени те помагат на младите хора в България да придобият умения за успешна професионална реализация чрез провеждане на обучителни стажове в местни компании.

Със заместник-кмета на Стара Загора Иванка Сотирова откриваме Научи ме да умея

Умения в два етапа

Националната кампания „Научи ме да умея“ се организира заедно със сдружение „Образование България 2030“ – мрежа от над 40 организации от публичния, частния и гражданския сектор в страната, на която Ева Майдел е съосновател. Инициативата стартира в Стара Загора през 2016 г. Тя цели да мотивира младите хора да развият своите умения за успешна професионална реализация. „Научи ме да умея“ също така ангажира бизнеса да предоставя повече възможности за стажове и реализация на младежите.

„Научи ме да умея“ се развива в два етапа. В първата си част ученици на възраст между 15 и 18 години вземат участие в интерактивна работилница в класната стая. Тя е посветена на уменията на 21-ви век. Младежите се запознават с презентация, представяща нагледно кои са ключовите умения, които всеки трябва да притежава, за да бъде успешен и конкурентоспособен на пазара на труда. Акцент на събитието към момента е развиване на умението за „работа в екип“. В бъдеще намеренията са да се продължи с развиването на други важни умения в наши дни като говорене пред публика, изготвяне на презентация и др. Освен теоретични знания, на учениците се предоствя възможността да приложат наученото. Те се изявяват чрез играта „Световно кафене“.

Втората част от кампанията е насочена към директната връзка на учениците с бизнеса и практическото прилагане на определени умения. Те се определят в зависимост от специалността и желанията на учениците и техните преподаватели. В този етап на младежите се дава възможност да се докоснат до реална работна обстановка и трудова среда. Това се случва чрез стаж или няколкодневно посещение във фирма от региона.

Към този момент през двата етапа са преминали близо 1000 ученици от София, Стара Загора, Велико Търново, Хасково, Ивайловград, Горна Оряховица, Лясковец, Правец и други градове.