Научи ме да умея

Целта на инициативата Научи ме да умея е по-доброто взаимодействие между бизнеса, училищата и местната власт, което да помогне на младите хора в България да добият умения за успешна професионална реализация чрез провеждане на обучителни стажове в местни компании и фирми.

Националната кампания Научи ме да умея, в която Ева Майдел е съосновател, се осъществява от сдружение Образование  България 2030 – мрежа от над 40 организации от публичния, частния и гражданския сектор в страната и публични фигури.

Целта на инициативата Научи ме да умея е по-доброто взаимодействие между бизнеса, училищата и местната власт, което да помогне на младите хора в България да добият необходимите умения за успешна професионална реализация чрез провеждане на обучителни стажове в местни компании и фирми.

В община Стара Загора вече 24 ученици започнаха стаж в местни компании като част от инициативата.

Дейностите по Научи ме да умея продължават и през 2017 г.