Заместник-председателят на ЕК Кристалина Георгиева и водещи европейски представители подкрепиха визията на Съвета на жените в бизнеса в България за насърчаване на равнопоставеността на половете

„Равенството между половете във всички сфери на политиката, бизнеса и обществения живот е не само коректно, но и икономически изгодно”. Това заяви д-р инж. Боряна Манолова, председател на Изпълнителния съвет на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ), по време на посещение в европейските институции в Брюксел. Тя цитира проучвания, според които компании, които имат по-голям процент жени в управлението си, се справят много по-добре от тези, в които дамите на ръководни позиции са по-малко.

Делегация на Съвета на жените в бизнеса в България е на двудневно работно посещение в Брюксел по покана на евродепутатите Мария Габриел и Ева Паунова (ЕНП), Филиз Хюсменова и Искра Михайлова (АЛДЕ). В делегацията влизат 13 бизнес дами, представители на някои от най-успешните компании в България от сектора на технологиите, финансовите и банковите услуги, хотелиерството и бизнес консултирането. Визитата включва 10 работни срещи на високо равнище с влиятелни политици и представители на неправителствения сектор на европейско ниво, организирани от евродепутатите. Въпроси, свързани с насърчаване на равнопоставеността между половете и професионалното израстване на жените, квотите за жените в частния сектор и в политиката, дигиталните умения при жените и активното участие на жените в политиката, бяха обсъдени по време на разговорите с домакините в сградата на Европейския парламент. Участниците се обединиха около мнението, че въпреки постигнатия напредък, са нужни още мерки и инициативи за постигане на реална равнопоставеност между мъжете и жените.

Д-р инж. Боряна Манолова представи мисията и водещите инициативи на Съвета на жените в бизнеса в България. Тя се спря подробно на Лидерската академия, която предоставя възможност на дами на средни мениджърски позиции и собственици на малък бизнес да подобрят лидерските си умения, да придобият нови знания и да усвоят добри практики за успешна реализация в бъдеще. „Съветът работи и за задържане на младите хора в България. Чрез Националната стажантска инициатива „Оставаме в България” близо 300 младежи от български и чуждестранни висши учебни заведения ще получат възможност да направят първите стъпки в кариерата си във водещи компании членки на Съвета”, отбеляза тя.

Председателят на СЖББ представи резултатите от Глобалния форум на жените-лидери, организиран от Съвета в края на май 2016 г. съвместно с ЮНЕСКО. Тя акцентира по-специално върху Декларацията от София, приета на форума, която приканва правителствата, международните организации, гражданското общество и частния сектор да предприемат мерки за насърчаване на равното участие на жените в правителствените органи и публичната администрация, в ръководствата на компаниите и други сфери на живота. В нея се призовават отговорните институции да инициират нужните законодателни и административни реформи за предоставяне на равни права и достъп на жените до икономическите ресурси, образователните и обучителни възможности, технологиите.

Темата за равнопоставеността на половете бе в центъра и на останалите дискусии през първия ден от работното посещение на Съвета в Брюксел. Дамите от делегацията се срещнаха с вицепрезидента на ЕК и еврокомисар за бюджета и човешките ресурси Кристалина Георгиева, със заместник-председателя на ЕП Мейрийд Макгинес, евродепутатите Мартина Длабайова и Ангелика Ниблер и председателя на мрежата по равенство на половете на АЛДЕ Фло Клукас. „Постигането на единен цифров пазар в ЕС е дълъг процес, но ние трябва успеем да гарантираме, че жените усвояват необходимите за него дигитални умения. За да се постигне тази цел, инициативата трябва да дойде както от самите региони, така и с подкрепа на европейско ниво“, коментира Ниблер.

„Европейските институции са по-ефективни, когато имаме равенство между половете. В ЕК си поставяме цел да имаме поне 40% жени на високо управленско ниво до 2019 г.”, подчерта Кристалина Георгиева. Според нея най-добрите решения в бизнеса и политиката се взимат, когато целият талант както на мъжете, така и жените е разгърнат. Тя изтъкна, че за да се справяме с предизвикателства като миграция, сигурност и други, ни е нужда силна икономика. Заместник-председателят на ЕК представи отговорностите си като комисар за бюджета на ЕС и сподели, че в него са предвидени средства за финансови инструменти и гаранции, които именно имат за цел да съживят и задвижат икономиката на Европа. Г-жа Георгиева прие поканата да стане почетен член на организацията.

„Във Ваше лице жените не само в България, но и по света имат прекрасен пример за подражание. Наличие на ролеви модели, които да вдъхновят младите жени и момичета, е от изключителна важност за създаването на новото поколение лидери”, обърна се д-р инж. Боряна Манолова към еврокомисаря.

Днес работното посещение на делегацията на Съвета в Брюксел продължава с разговори с ръководителите на Американската търговска камара в ЕС и Центъра за политически стратегии на Комисията Юнкер. Основен акцент в програмата е срещата с еврокомисаря за вътрешния пазар, индустрията, предприемачеството и малкия и среден бизнес г-жа Елжбета Биенковска.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *