Ева Паунова призова председателя на ЕЦБ Марио Драги за намаляване на риска в банковия и небанковия финансов сектор

„Нужно е да се обединим около конкретни мерки за намаляване на системни рискови във финансовия сектор и да приложим новите правила преди да продължим със споделянето на риска“. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по време на дебат с Марио Драги, председател на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейския съвет за системен риск (ЕССР). Дискусията се проведе по време на заседание на Комисията по икономически и парични въпроси на 22 юни 2016г. в Европейския парламент в Брюксел. Българският евродепутат зададе върпос към Драги, отнасящ се до банковия и небанковия сектор, подчертавайки нуждата за намаляване на риска и в двете сфери.

„На лице са различни мерки, които могат да бъдат взети за намаляването на рисковия капитал в банките – поставяне на ограничения върху концентрацията на дълга, поставяне на риск върху държавните облигации и др. За съжаление обаче не разполагаме с консолидиран план и ясна стратегия за последователни реформи“, коментира Паунова, според която Банковият съюз не може да бъде завършен преди засилване на устойчивостта в сектора. В отговор, Марио Драги подчерта, че ЕССР работи за предоставяне на политически насоки, но консолидирането на единна стратегия е трудно поради големия брой институции и звена, участващи в този процес. “Съветът за системен риск застава зад намаляването на риска в банковия сектор, но това трябва да бъде част от глобална реформа, следвайки правилата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие“, отбеляза председателят на ЕССР.

Ева Паунова също обърна внимание на нуждата от засилване на макропруденциалните политики в небанковия сектор. Тя подчерта, че за да се предотвратят евентуални опити за заобикаляне на по-стриктните правила чрез пренасяне на риска върху по-слабо регламентирания небанков сектор, мерките за засилване на финансовата стабилност трябва да се придружават от разпоредби за повишаване на прозрачността на небанковия сектор. „Благодарение на инициативи като Съюза на капиталовите пазари отбелязваме развитие на небанковия сектор като източник на финансиране, което е важно особено за малките и средни предприятия. Същевременно с това обаче възникват нови отговорности за предотвратяване на системен риск поради взаимодействието между банки и небанкови институции.“ На въпрос относно най-подходящите инструменти за тази цел, г-н Драги посочи намаляване на несъответствието в ликвидността в инвестиционните фондове, както и намаляването на деривативите.

Европейският съвет за системен риск (ЕССР) отговаря за макропруденциалния надзор над финансовата система в ЕС. Основните задачи на ЕССР са да идентифицира системните рискове, да отправя предупреждения за значими системни рискове, да отправя препоръки и следи действията за поправки на системни рискове.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *