Туристическия сектор в България може да се възползва от програмите „Региони в растеж“ и „Иновации и конкурентоспособност“

В отговор на въпрос, зададен от евродепутата Ева Паунова ГЕРБ/ЕНП, Европейската комисия разяснява детайли относно възможностите за развитието на туризма в България, в частност балнеолечението. Въпросът е провокиран от факта, че България е страната членка в ЕС с най-голям запас на минерални лечебни извори.

Програма „Региони в растеж“ осигурява подкрепа за развитието на регионалния туризъм с общ бюджет от 100,7 млн. евро — 85,6 млн. евро от ЕФРР и национално съфинансиране, като целта е най-вече да се оползотвори недостатъчно разгърнатият потенциал на културния туризъм. Това би могло да бъде постигнато, като се доразвият предимствата на дестинациите в България за морски, балнеологичен и ски туризъм и целенасочено се използва огромният потенциал на страната, свързан с богатото ѝ културно наследство.

По програма „Иновации и конкурентоспособност“ има възможност да се подпомогнат малки и средни предприятия в туристическия сектор чрез развитие на институционална рамка, улесняваща предлагането на устойчив туризъм в България на международния пазар. Осигурява се подкрепа за: развитие на капацитет в предприятията за по-лесен достъп и присъствие на национални и международни пазари; подготовка на туристическа информация на национално равнище като механизъм за контакти между туристически фирми, туристически организации и институции; внедряване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и предоставяне на ИКТ услуги; провеждане на пазарни проучвания и изготвяне на анализи и прогнози; разработване на продукти, маркетингови и инвестиционни концепции, стратегии, планове и др.; организиране на икономически форуми в страната и в чужбина.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *