Над 600 млн. евро нови заеми при благоприятни условия за малък и среден бизнес по ОП „Инициатива за МСП“

Оперативната програма „Инициатива за МСП“, която в България се прилага от 2016 г., се очаква да генерира над 600 млн. евро нови заеми при благоприятни условия за МСП. Тя обединява европейските структурни и инвестиционни фондове с централния бюджет на ЕС и средствата на Групата на Европейската инвестиционна банка.

„Достъпът до финансови средства е жизненоважен за започване или разширяване на бизнес дейност. На практика, обаче, процедурата и условията по отпускане на кредит за такъв тип предприятие често са много тежки, а вземането на кредита става почти невъзможно“, коментира българският депутат в Европейския парламент Ева Паунова ГЕРБ/ЕНП.

По този повод Паунова отправи запитване към Европейската комисия, където се иска повече информация какви са условията, на които една стартираща фирма, например в България, трябва да отговаря и дали има условия стандартизирани и препоръчани от ЕК на банките, които отпускат кредитите, или всяка банка действа според нейните правила и критерии.

В своя отговор Европейската комисия посочва, че уусловията за финансиране не са еднакви навсякъде в Европа. Финансовите инструменти на ЕС са обусловени от търсенето и предоставят гъвкава рамка за сътрудничество с местните финансови институции. Посредниците имат възможността да разработват продукти за финансиране в съответствие с местните условия и своите собствени кредитни политики в рамките на финансовите инструменти на ЕС.

Еврокомисията заявява, че установяването на стандартни условия за отпускане на заеми на новосъздадени предприятия на равнище ЕС би ограничило гъвкавостта и възможността за приспособяване на финансовите инструменти към местните нужди.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *