Зачестилите оплаквания на потребителите на отдаване на автомобили под наем провокираха въпрос на Ева Паунова към ЕК

„Големите компании за отдаване на автомобили под наем, които извършват дейност в ЕС, се ангажираха да предоставят по-справедливи условия за своите услуги и по-ясно формулирана информация за условията на ползване. По-голямата част от промените ще бъдат изпълнени във възможно най-кратък срок и Комисията ще поиска потвърждение от тяхна страна.“ Това стана ясно от отговор на Европейската комисия на запитване относно услуги по отдаване на автомобили под наем, отправено от евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова.

Според Паунова постоянното увеличаване на оплакванията на потребителите във връзка с услугите по отдаване на автомобили под наем през последните две години изисква повишено внимание от страна на Комисията за спазването на приетите промени. Оплакванията варират от неясна информация относно допълнителни такси до непрозрачни процеси за инспекцията на превозните средства.

Европейската комисия увери българския евродепутат, че правилното прилагане на условията и правилата при компаниите за отдаване на автомобили под наем е предмет на стриктен контрол. Освен това, Комисията, националните власти и европейските потребителски центрове (ЕПЦ) ще направят щатен преглед на начина, по който тези нови практики се прилагат в ЕС, и по-специално тяхното въздействие върху намаляването на потребителските жалби.

През 2015 г. бе приет пакет с компенсационни мерки за по-голяма прозрачност на цените, справедливост при отстраняването на повреди, яснота в застрахователните полици и възможностите за зареждане с гориво от пет от най-големите фирми за отдаване на автомобили под наем.