Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП): Дългосрочен приоритет на ЕС е уеднаквяването на правилата за онлайн и офлайн търговия

„Изключително важно е, че първите две законодателни предложения на ЕК в рамките на Стратегията за единен цифров пазар се фокусират върху това да гарантират по-добра защита на потребителите, които пазаруват онлайн на територията на ЕС. Те ще спомогнат и за разширяване на онлайн дейността на европейските предприятия. Въпреки това, наша дългосрочна цел ще е да постигнем еднаква защита на потребителите както онлайн, така и офлайн и се радвам, че комисар Йоурова също споделя тази визия“.

Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова след размяна на мнения с Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между полове. Дискусията се състоя в рамките на първото за годината заседание на Комисията за вътрешен пазар на ЕП, провело се в четвъртък 14 януари 2015 г. в Брюксел. Предмет на обсъждане бяха законодателните предложения за ЕК за договорите за предоставяне на цифрово съдържание (напр. стрийминг на музика) и за онлайн продажбата на стоки (напр. купуването на дрехи онлайн).

Паунова определи двете предложения като изключително важни за растежа и устойчивостта на европейската икономика като цяло. Според нея е важно чрез тях да бъде постигната максимална хармонизация на европейския пазар. Това включвамаксимално широк обхват за дигиталните стоки, който да обхваща дори и безплатните услуги. Евродепутатът е убеден, че защитата на потребителите следва да бъде засилена както преди и по време на сключването на даден договор, така и след това. Тя се обяви и в подкрепа на поддържането на неизчерпателен черен списък на неоправдани и неправилни договорни клаузи.