Юрки Катайнен към Ева Паунова: Бизнесът може още сега да кандидатства за европейско кредитиране

„Няма нужда да чакате планът Юнкер влезе в сила – бизнесът може незабавно да кандидатства за финансиране директно пред Европейската инвестиционна банка.“ Това заяви Юрки Катайнен, Заместник-председател на ЕК и комисар за заетостта, икономическия растеж, инвестициите и конкурентоспособността в отговор на въпрос зададен от българския евродепутат Ева Паунова. Дискусията се състоя на 6 май в Брюксел по време на заседание на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите.

 

Запитването на г-жа Паунова беше по повод изказването на Юрки Катайнен при неговото посещение в България в средата на април месец, когато той посочи, че проекти от страните-членки вече могат да кандидатстват за финансиране от Европейския фонд за стратегически инвестиции. „В Европейският парламент все още работим върху законодателството, изграждащо ЕФСИ – какви възможности съществуват за бизнеса да получи финансова подкрепа от Европейската инвестиционна банка преди процесът да е приключил?“, попита евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП.

 

Заместник-председателят на Европейската комисия поясни, че все още не е възможно да бъде предоставяна финансова помощ по плана Юнкер, който ще заработи по-късно тази година. Въпреки това той насърчи бизнеса да кандидатства със свои проекти към ЕИБ. Финансовата институция ще анализира проектите незабавно, след което ще препоръча най-подходящата схема за финансиране. Ако проектите са високо рискови е възможно Банката да препоръча финансиране чрез ЕФСИ, в който случай се налага изчакване до задвижването на плана Юнкер през септември месец. Възможно е обаче да бъде предложена и друга форма на финансова помощ: „Наистина подчертавам – няма защо да се чака. Свържете се с Европейската инвестиционна банка и представете проект веднага щом сте разработили такъв и почувствате нужда от съдействие“, заяви комисарят. Според Ева Паунова, това е важен знак за бизнеса, който не винаги е наясно с възможностите за кредитиране. „Планът „Юнкер“ несъмнено ще даде тласък на икономиката предоставяйки нови средства, но с него не се изчерпват възможностите – и европейските граждани трябва да знаят това“.