Тибор Наврачич е вторият еврокомисар, подкрепящ инициативата “Образование България 2030”

„Тибор Наврачич е вторият комисар, който подкрепя обединението Образование България 2030 и с това нашите усилия за изграждането на качествено обучение у нас.“ Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по време на представянето на инициативата ОБ2030 в рамките на Конференция Образование 2015, която се състоя на 13 ноември 2015г. в София.

Събитието е организирано за четвърта поредна година от фондация „Заедно в час“ със съдействието на представителствата на Световната Банка и Европейската Комисия в България. В него се включиха още заместник министър-председателят по демографската и социалната политика Ивайло Калфин, представителят на УНИЦЕФ в България Мария Хесус Конде и председателят на Българскияфорум на бизнес лидерите Ираван Хира.

Паунова напомни, че зад ОБ2030 застана и заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността. Този път в дискусията за българското образование се включи комисарят за образование, култура, младеж и спорт Тобор Наврачич. „Образование България 2030 (ОБ2030) е уникален проект, защото чрез него за първи път публичният и частният сектор се обединяват с дългосрочна цел – повишаване качеството на образованието в България.“ Това заяви Ева Паунова относно инициативата, която тя стартира съвместно с евродепутатите Георги Пирински, Филиз Хюсменова, Светослав Малинов и вицепремиерите Ивайло Калфин и Томислав Дончев. Ева Паунова представи основните цели на обединението – по-добри постижения на учениците, намаляване на разликите произлизащи от социално-икономическата среда, намаляването на броя отпаднали ученици и изграждане на необходимите умения, знания и нагласи за 21 век.

„Инвестициите в образованието днес са инвестиции в конкурентноспособността на Европа утре“, заяви Комисар Тибор Наврачич в своето обръщение по време на конференцията. Той посочи, че Планът „Юнкер“ ще помогне за вливането на свежи средства в сектора и в тази връзка поздрави България за нейния принос от 100 млн евро към Европейския Фонд за Стратегически Инвестиции. „Работният пазар е мобилен, което означава, че и образованието трябва да е мобилно“, напомни вицепремиерът Ивайло Калфин, който се застъпи за облекчаване на признаването на дипломите и компетенциите. Мария Хесус Хонде подчерта, че УНИЦЕФ подкрепя реформите предивидени от новия български закон за предучилищното и училищното образование, особено що се отнася до подкрепата за равен старт и за включването на непривилегировани ученици.

Представяйки позицията на бизнеса, Ираван Хира открои четири основни елемента на успешното образование – персонализация на знанията, сътрудничество между институциите и частния сектор, обратната връзка и изграждането на необходими практически умения.