Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП): "Широколентовите мрежи имат потенциала да променят образованието в Европа"

„Широколентовите мрежи имат потенциала да променят образованието в Европа чрез създаване на нови центрове за обучение, разширяването на достъпа до програми за дистанционно обучение, както и подпомагането на страните да запазят високо-ефективните студенти. Отворените образователни ресурси и масивните отворени онлайн курсове биха били невъзможни без Интернет достъп“.

Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова, която бе говорител на конференцията B-DAY: Широколентов достъп 2020 по покана на Европейската комисия. Организираната от генерална агенция Съобщителни мрежи, съдържание и технологии конференция се състоя във вторник, 17 ноември 2015 в Брюксел. Събитието бе открито от еврокомисарят за цифровата икономика Гюнтер Йотингер.

Фокус на дискусиите беше състоянието на широколентовите мрежи в Европа към момента и каква скорост и какви други технически характеристики са необходими с цел да се гарантира оптималното използване на цифрови приложения в бъдеще. В конференцията участие още взеха комисарят по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган, председателят на Европейския комитет на регионите Марку Маркула, генералният директор на генерална агенция Съобщителни мрежи, съдържание и технологии Роберто Виола, национални експерти и директори на отдели от Европейската комисия.