Ръководителят на банковия надзор в ЕЦБ Даниел Нуи в отговор на Ева Паунова: Не сме получавали уведомление от България, че желае да влезе в единния банков надзор

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова взе участие в изслушването на председателя на Надзорния съвет на единния надзорен механизъм Даниел Нуи в икономическата комисия на Европейския парламент. То се проведе само един ден преди ЕЦБ да поеме прекия надзор върху най-големите финансови институции в страните от Еврозоната, като основна тема на обсъжданията бяха резултатите от финансовия преглед на най-големите европейските банки, който установи, че 24 от тях не разполагат с необходимите капиталови резерви, за да запазят своята стабилност при влошаване на икономическата ситуация.

В своето изказване Ева Паунова обърна внимание на факта, че българската банкова система устоя на най-тежката финансова криза и преди масовото изтегляне на депозити от Корпоративна търговска банка беше смятана за стабилна и добре капитализирана. Тя добави, че оповестеният в края на октомври доклад, който стига до заключението за необходимост от обезценка на активите на банката в размер на 4.2 млрд. лева, повдига сериозни въпроси за качеството на банковия надзор в България. „Още през юли бе постигнат широк консенсус между политически лидери и експерти за стартирането на процедурата по присъединяване на България към единния надзорен механизъм. Българската народна банка съобщи на 15 юли, че е осъществила контакт с Изпълнителния съвет на Европейската централна банка, но след това се възцари мълчание относно действията за постигане на напредък по тази цел“, подчерта Паунова.

Българският евродепутат припомни, че третият и четвъртият надзорни доклади на ЕНМ отбелязват, че някои държави-членки неофициално са изразили интерес за присъединяване към механизма и се организират двустранни срещи. „В тази връзка бих искала да знам дали ЕЦБ е запозната със ситуацията в България и дали следи развитието й? Провеждани ли са вече двустранни срещи и готова ли е ЕЦБ да окаже съдействие за подготвяне на промени в банковото законодателство?“

В отговор Даниел Нуи посочи, че ЕЦБ следи внимателно случващото се в България и изтъкна необходимите процедурни стъпки за присъединяването на България към единния надзорен механизъм. „Първата стъпка е изпращането на официално уведомление поне 5 месеца преди желаната дата за присъединяване. Досега не сме получили подобно уведомление, но ние сме готови да сътрудничим на колегите от България при необходимост. В случай, че са провеждани някакви срещи на този етап мога да кажа, че те са били само неформални“, подчерта Нуи.

 

Изграждането на единен банков надзор, който отговаря за идентифицирането на рискови банки, цели да засили стабилността на финансовата система в ЕС. Това бе едно от дългогодишните искания на Европейския парламент и е основополагаща крачка към банков съюз в Европа.