Ева Паунова организира дебат за Единния цифров пазар в ЕС

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова организира и бе водещ на дебат на тема „Как високотехнологичният сектор в Европа може да допринесе за доизграждането на Единния европейски цифров пазар“ в ЕП в Брюксел. Събитието беше осъществено в сътрудничество с брюкселския офис на една от най-големите американски технологични търговски асоциации Techamerica. Участие в дискусията взеха и евродепутатите Михал Бони (Полша) и Ламберт ван Нистелрой (Холандия).

„Kлючът към създаването на повече работни места и растеж в Европа е завършването на Единния цифров пазар за потребителите и бизнеса. За да имаме развиващ се бизнес и прогресиращи общества и региони, необходимо е да се възползваме максимално от безграничните възможности на цифровите технологии“, заяви г-жа Паунова. „Единният европейски пазар за стоки и услуги е едно от най-големите постижения на европейските институции, но неговото пълно завършване тепърва предстои и зависи от доизграждането на цифровия пазар в ЕС“.

Дискусията беше фокусирана върху три подтеми: електронното управление, професионалното компютърно обучение и развитието на интернет бизнеса, и в частност на МСП. Своите проучвания и наблюдения по темите представиха представители на Европейската комисия и Европейския парламент, частния технологичен сектор, както и на неправителствения институт „Брюгел“.

На срещата бяха дефинирани три важни приоритета за бъдещето на цифрова Европа. На първо място, необходимо е разработването на стратегии за обмен на данни между администрациите на различните страни-членки на ЕС, което да оптимизира техните услуги и да ги напасне към нуждите на гражданите. Друга стъпка, която да бъде предприета, е преразглеждането на регулаторната среда в ЕС с цел подкрепа за иновациите чрез правото на конкуренцията, вместо блокиране на тяхното развитие. Третият приоритет е поощряването на младите европейци в придобиването на ключови компютърни умения – ефикасен инструмент за справяне с младежката безработица и подкрепа на предприемаческия дух.

Цифровизацията и завършването на Единния цифров пазар в ЕС е един от основните приоритети на Ева Паунова в работата и в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Тя планира състоялото се събитие да бъде началото на поредица от инициативи по тази тема.