Председателят на Еврогрупата Дайселблум и Ева Паунова в подкрепа на качествените инвестиции

„За стабилна и просперираща Европа са ни нужни не просто инвестиции, а качествено използване на ресурсите.“ Това заяви председателят на Еврогрупата Йерун Дийселблоем в отговор на въпрос поставен от българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова. Дискусията се проведе в рамките на редовния икономически диалог в Европейския парламент, който се състоя на 18 февруари 2016 г.

Според г-н Дийселблум, двете основни предизвикателства пред европейската икономика са застаряващото население и ниската продуктивност. „Докато първата тенденция е неизбежна, втората може да бъде поправена, ако бъдат засилени инвестициите в образованието, научноизследователска дейност и иновациите“, поясни председателят на Еврогрупата.

В отговор на въпроса на Ева Паунова относно ролята на икономиката като стимул и инструмент за преодоляване на разделенията в Европа, г-н Дийселблум отбеляза, че ако успеем да поддържаме фискална консолидация, фокусираме усилията си върху Съюза на капиталовите пазари и укрепим европейските банки, икономическият растеж ще продължи да се увеличава и в резултат да сплотява ЕС.

В тази връзка председателят на Еврогрупата подчерта важността от намаляването на риска в банковия сектор. Това беше основен елемент от приетия същата седмица доклад на Европейския парламент за Банковия Съюз. „Като докладчик за Групата на ЕНП по това досие съм изключително доволна, че въпреки трудните преговори с колегите социалисти, успяхме да защитим тезата за силен банков сектор и отговорни политики, които да предотвратят спасяването на банките от данъкоплатците“, заяви Ева Паунова.