Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП) подкрепя професионалното обучение като част от програмата Еразъм+

„Професионалното обучение, стажовете и практическите умения са едни от най-важните елементи за повишаването на перспективите за заетост“. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по повод приемането на доклада от първо четене „Еразъм + насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение – подход за учене през целия живот“ от комисията по Култура и образование. Докладът, който цели към по-ефективни, достъпни и приобщаващи програми за мобилност в областта на професионалното обучение, беше гласуван на 17 февруари 2016г. в Европейския парламент.

Редица поправки предложени от българския евродепутат бяха включени в текста, като важната роля на стартиращите предприятия, развитието на предприемаческо мислене, и личните умения, които имат въздействие върху работната среда, като доверие, мотивация, любопитството, критичното мислене, увереност и лидерски умения. „В текста на доклада заложихме и идеята, че програми като Еразъм+ трябва да повишат адаптационните уменията на участващите по програмата студенти към нуждите на пазара на труда или да ги насърчат да започнат собствен бизнес“, допълни Паунова.

Въвеждането на Еразъм+ на мястото на различните предходни програми бележи важна стъпка напред за мобилността в областта на европейското висше образование. Тази седемгодишна програма ще има бюджет от 14,7 млрд. евро – увеличение с 40% в сравнение с настоящото равнище на разходите. Еразъм+ ще даде възможност на над 4 млн. европейци да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина. Евродепутатът Андрей Новаков (ГЕРБ/ЕНП) предстои поеме оценката на програма „Еразъм+“ в качеството си на докладчик по становище в Комисията по Бюджети на Европейския парламент.