Планът "Юнкер" – все по-близо до своя старт и до бизнеса в България

Планът „Юнкер“ е на финалната права след като Постоянните комисии по бюджет и по икономически и парични въпроси на Европейския парламент приеха своята позиция по проекта на регламент за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).

Интересите на България по Плана са защитени в доклада на Европейския парламент, благодарение на поправките, предложени от Андрей Новаков, Ева Паунова и Владимир Уручев. Включените в документа поправки отразяват позицията на България с основен фокус върху следното:

  • Да не се финансират проекти по плана Юнкер със средства от „Хоризонт 2020“ и Инструмента за свързаност в Европа, тъй като двата източника на европейско финансиране са ключови за инфраструктурата,иновациите и бизнеса в България.
  • България да има равна тежест с всички останали държави-членки при управлението на Фонда и инвестициите, без да се допуска политическа намеса при вземането на решенията.
  • Осигуряване на пълноценна и децентрализирана техническа помощ за изготвянето на проекти, както и за улеснен процес на кандидатстване, които са ключови за България.

„Планът „Юнкер” е от голямо значение за България, защото ще даде достъп на българските компании до нов инструмент за финансиране на иновации и предприемачество”, заяви евродепутатът Андрей Новаков.

Евродепутатът Ева Паунова посочи, че Фондът е политически проект, но активното участие на бизнеса е ключово за реализирането на проектите. Държавата ще бъде партньор на бизнеса в това начинание и ще предостави необходимата помощ.

„В рамките на плана Юнкер ще бъде създаден надежден набор проекти с помощта на програма за техническа помощ, за да бъдат инвестициите насочвани там, където са най-необходими”, уточни евродепутатът Владимир Уручев.

Ядрото на плана „Юнкер“ е бъдещият Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), гарантиран с публични средства. Чрез него през следващите три години (2015-2017) се очаква да бъдат мобилизирани допълнителни инвестиции, да се разработи набор от проекти с помощта на програма за техническа помощи да се състави пътна карта, която да превърне Европа в по-привлекателно място за инвестиции.