Отбелязахме 143-тата годишнина от обесването на Васил Левски

Днес, на датата на обесването на българския Апостол Васил Левски, реших да прочета някои от неговите писма. Левски е не просто революционер, а един от най-напредничавите политически умове за времето си в Европа. Извадих няколко цитата, които могат да ни накарат да се замислим, но и да се мотивираме да направим България така, каквато я е мислел Левски.

Всичките народи в България ще живеят под едни чисти и святи закони, както е дадено от бога да живее човекът; и за турчинът, и за евреинът и пр., каквито са, за всичките еднакво ще е само ако припознаят законите равно с българинът. Писмо-дописка до Ганчо Мильов в Букурещ, 10.V.1871 г.

С една обща революция да се направи коренно преобразование на сегашната държавна деспотско-тиранска система и да се замени с демократска република (народно управление). Левски до богат българин във Влашко — 6.X.1871 г.

Ако някой презре и отхвърли предначертаната държавна система демократска република и състави партии за деспотско-тиранска или конституционна (в смисъл монархична) система, то и такива ще се считат за неприятели на отечеството ни и ще се наказват със смърт. Из „Нареда (проектоустава) на работниците за освобождение на българския народ“ — наказателен закон, §3.

Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи. Нашите българи желаят свободата, но приемат я, ако им се поднесе в къщите на тепсия — Протоколи от разпита на Васил Левски пред турската следствена комисия в София 5-9 януари 1873 г.

Не си народен: виждаш народното зло и не го казваш. — до Атанас П. Хинов, 25.VIII.1872 г.

Отбелязахме от 143-тата годишнина от обесването на Васил Левски, поднасяйки венец на паметника на Апостола в Стара Загора.