Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП): ЕС има нужда от силен контрол по външните си граници, за да запазим Шенген

„Според европейците свободното движение на хора, стоки и услуги в ЕС е най-високо цененият успех на европейската интеграция след установяването на мир. За да запазим най-силното му проявление – Шенген, имаме нужда от стриктен контрол по външните граници на ЕС“, заяви Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП) по време на изказването си пред членовете на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).

Българският евродепутат беше гост на провеждащата се в Брюксел пленарна сесия на ЕИСК и се включи в дебата относно важността на запазването на Шенгенската система с над 500 участници в заседанието на институцията. „Свободното движение има не само идеологическо значение, но и висока икономическа стойност. Ежедневно 1.7 милиона европейци пресичат шенгенската граница, за да отидат на работа, а всеки час забавяне на границата би коствало на транспортния бизнес около 60 евро на превозно средство или почти 10 милиарда евро годишно“. Така Паунова коментира евентуалните загуби от възстановяването на граничния контрол, което на практика ще елиминира Шенгенската система.

Изказването на Ева Паунова, която е зам. председател на най-голямата НПО в Европа – Европейско международно движение, беше адресирано до членове на ЕИСК, представители на различни професионални организации на работници и работодатели както и членове на обществени организации от държавите-членки на ЕС. ЕИСК е консултативен орган на Европейския съюз, чиято цел е да предоставя становища по предложения за законодателни актове на ЕС на основните институции на ЕС.