ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова: Енергийната сигурност в Европа изисква изграждането на нови газови разпределителни центрове

„Регионални газови разпределителни центрове като този, планиран в България, са в основата на енергийната сигурност в Европа. Имаме нужда от ефективен регионален подход за развитие на ключови инфраструктури, за да подсигурим енергийната диверсификация и независимост, към която ЕС се стреми.“ Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по време на обсъждането на Европейската стратегия за енергийна сигурност, което се състоя на 9ти юни 2015 г. в рамките на пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург.

„България направи крачка напред, инициирайки учредяването на Група на високо равнище за изграждане на газовите връзки в Централна и Югоизточна Европа. Един от основните приоритети на правителството е създаването на разпределителен газов хъб, който ще обединява и разпределя бъдещите диверсифицирани газови потоци в региона“, сподели Паунова. Българският евродепутат подчерта, че такива хъбове трябва да бъдат изградени и в други региони на Европа – мярка, предвидена и от Европейската стратегия за енергийна сигурност, която се гласува днес в Европейския парламент.

Стратегията за енергийна сигурност е едно от трите съобщения от пакета за енергийния съюз, публикуван още на 25 ти Февруари тази година. Целта на пакета е да се обезпечи сигурна и устойчива енергия на достъпни цени за Европа и нейните граждани. Конкретните мерки обхващат пет ключови области, включително енергийна сигурност, енергийна ефективност и декарбонизация.

Понастоящем ЕС е най-големият вносител на енергия в света, внасяйки 53 % от енергията, която консумира, на годишна стойност от близо 400 милиарда евро. Много държави — членки на ЕС, са силно зависими от ограничен брой доставчици, особено за доставките си на газ. Подобряването на междусистемните връзки между държавите членки в областта на енергетиката и модернизирането на инфраструктурата би спомогнало за свеждане до минимум на смущенията и на енергийната зависимост.