Евродепутатът Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП) сподели пред Европейския парламент успехите на българското правителство по отношение на митническия контрол и електронното управление

Евродепутатът Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП) сподели пред Европейския парламент успехите на българското правителство по отношение на митническия контрол и електронното управление

 

Eva PAUNOVAЕфективно работещите администрации и митници са сред най-видимите и категорични сигнали за стабилно управление в една държава. Оптимизирането на системите е продължителен и сложен процес. Държави като България смело продължават да правят стъпки в правилната посока чрез засилен митнически контрол и повече прозрачност. От началото на 2015 г. в държавната хазна са постъпили 2,3 млрд. лв. повече в резултат на борбата с контрабандата, а Агенция „Митници“ е събрала близо 130 млн. лв. повече акциз.


Това заяви българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по време на изказването си в пленарна зала в рамките на септемврийската пленарна сесия в Европейския парламент в Страсбург. Паунова взе участие в обсъждането на доклада за Правилно прилагане на законодателството в областта на митническите въпроси.

Г-жа Паунова акцентира и върху развитието на електронното управление в България. Благодарение усилията на вицепремиера Бъчварова и нейния екип, както и на активното гражданско общество, развитието се случва с много по-бързи темпове и през 2017 г. ще започне издаването на лични карти с чип.

Тя допълни, че ефективните публични администрации са двигател на новия икономически модел в Европа, базиран на знанието и дигиталните технологии.