Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП): Конкурентноспособен пазар на труда в ЕС изисква повече инвестиции в човешкия потенциал

„Европа ще има конкурентноспособен пазар на труда и ниски нива на безработица само тогава, когато започнем да градим наистина нужните умения.“ Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова в рамките на дебат, състоял се на 9 септември 2015г., по време на пленарното заседание на ЕП в Страсбург.

Ева Паунова подчерта нуждата от по-високи нива на продуктивност и качествен персонал, които стоят в основата на просперираща Европа. „До 2030 г. два милиарда работни места ще изчезнат, но ще бъдат заменени с нови професии, които все още не са създадени. Младото поколение трябва да бъде подготвено за бъдещето и да гради умения с перспектива“, отбеляза българският евродепутат във връзка с доклада на ЕП за създаване на конкурентноспособен пазар на труда за 21 век в ЕС.

Паунова се застъпи за изграждането на една всеобхватна екосистема от стратегии на европейско ниво, включващи мерки като образователни реформи, подпомагане на предприемачеството и подобряване на работната мобилност в рамките на Съюза. „Насърчавайки бизнеса чрез качествени кадри и иновативни продукти, най-накрая ще спрем да говорим за „безработица“ и ще споменаваме по-често думата „конкурентноспособност“.“ – заключи евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова.