Евродепутатът Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП) ще се срещне със Съвета на жените в бизнеса в България

Евродепутатът Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП) ще се срещне със Съвета на жените в бизнеса в България

В сряда, 8 април 2015 г., евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП ще вземе участие в традиционния обяд на Съвета на жените в бизнеса в България. В рамките на работния обяд г-жа Паунова ще представи пред членовете на Съвета своите приоритети и дейност и ще обмени с тях идеи и добри практики.

Съветът на жените в бизнеса в България е създаден през 2012 г. и представлява сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чиято цел е да популяризира добрите практики и програми за насърчаването на професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърски позиции.