Евродепутатът Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП) и представители на Столичния общински съвет се срещнаха с генералния директор на ГД „Предприятия и промишленост“ на ЕК в Брюксел

По покана на евродепутата и член на НИС на Предприемачи-ГЕРБ Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП) председателят на Съвета за управление на общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична oбщина (ОГФМСП) Ирина Йорданова и представителят на Секретариата на Столичния общински съвет Ботьо Ботев бяха на работно посещение в Брюксел. Тема на посещението беше подпомагането на предприемачеството и малките и средни предприятия (МСП) в България чрез формирането на клъстери и мрежи от компании и чрез усвояване на средства по европрограмите.

Г-жа Йорданова и г-н Ботев осъществиха срещи с генералния директор на ГД “Предприятия и промишленост” на ЕК Даниел Калеха Креспо, с началници на отдели, работещи в сферата на подпомогане и финансиране на МСП и с началника на отдел в Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП (EASME) Марко Малакарне. Българските експерти се срещнаха и с двама австрийски евродепутати – почетния председател на Съюза на МСП – Европа към ЕНП Пол Рюбих и председателя на интергрупата на ЕП за МСП Отмар Карас.

Целта на посещението беше представителите на Столичния общински съвет да осъществят контакти, да съберат ноу-хау и да обменят добри практики, които да подпомогнат осъществяването на проект на Столична община за създаването на фонд за подкрепа на МСП и предприемачите. Ева Паунова, която е член на интергрупата на ЕП за МСП, спомогна за осъществяването на работните срещи, тъй като един от основните приоритети в работата й е подпомагането на мрежи от МСП, на започващи предприемачи и стартиращи компании.

Следващата среща между г-жа Паунова, г-жа Йорданова, г-н Ботев и представители на Столична община и Държавната агенция за МСП е предвидена за 7 април 2015 г. в София. На нея ще бъдат дискутирани следващите стъпки за реализиране на проекта. През месец юни се очаква г-н Креспо да посети България.