Ева Паунова за прозрачността на данъчните системи

„Планът за нови правила за данъчното облагане в ЕС трябва да бъде в синхрон с другите инициативи на Европейската комисия, като създаването на Единен цифров пазар или Банковия съюз. С последователност и прозрачност ще изградим данъчна система, която насърчава конкурентоспособността на нашите икономики“. Това заяви Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП) по време на пленарния дебат относно плана на Комисията за корпоративното данъчно облагане. В дискусията, провела се на 24 юни 2015г. в Европейския парламент в Брюксел, взе участие комисарят по икономическите и финансовите въпроси Пиер Московиси.

Според г-жа Паунова предложенията на ЕК относно корпоративното данъчно облагане са неделима част от програмата за растеж, която Комисията Юнкер изпълнява с решителност от ноември насам. Българският евродепутат припомни, че „както в повечето сфери, така и в данъчното облагане е най-добре да имаме ясни и конкретни правила. Колкото повече изключения и специфични разпоредби съществуват, толкова повече са пропуските в закона, които поставят малките и средни предприятия в неизгодна позиция за сметка на големите компании.“

„Важно е да отчетем, че програмата за цифровите технологии и използването на технологиите като цяло могат да подпомогнат прозрачността в контрола и събирането на данъчните вноски“, добави Паунова. Тя посочи Естония, където в момента 95% от данъците се плащат онлайн, като позитивен пример в тази сфера.

Специалната комисия по данъчни постановления на ЕП, в която Ева Паунова е единственият български представител, има задачата да проучи начините за постигане на по-справедлива и прозрачна данъчна конкуренция в Европейския съюз. По време на пленарната сесия на Европейския парламент през ноември ще бъдат представени и обсъдени изготвените от нея препоръки.