Ева Паунова: Съюзът за капиталовите пазари ще увеличи достъпа до инвестиции за предприятия в страни като България

„Създаването на Съюз за капиталовите пазари ще има ползотворно влияние особено за по-малките страни-членки на ЕС като България, където за сега разчитаме предимно на банково кредитиране за нашите предприятия. Инициативата на ЕК ще засили чуждестранните инвестиции, предоставяйки различни източници за финансиране.“ Това заяви българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по време на дебата за изграждане на Съюз за капиталовите пазари, който се проведе на 6 юли 2015 г. в рамките на пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург.

Паунова посочи, че в момента активността на капиталовите пазари в някои държави-членки е в пъти по-ниска от средното ниво на ЕС. Създаването на Съюз за капиталовите пазари (СКП) би променило това, защото ще създаде по-добри условия за трансграничното движение на капитал. „Още повече – инвестициите няма да бъдат повлияни от дискриминационни фактори като произхода на кредитополучателите и кредиторите или местоположението на бизнеса. Всеки бизнес в рамките на ЕС ще има достъп до кредитиране, стига да предизвика интереса на инвеститорите.“

Ева Паунова и нейните колеги от групата на ЕНП подкрепиха усилията на Комисията за изграждане на истински единен пазар за капитали, което ще позволи на наличните спестявания да бъдат насочени към продуктивната икономика, ще разшири източниците на финансиране за МСП и ще премахне бариерите за инвестиции зад граница.“Растежът трябва да бъде финансиран без натрупване на дългове и избягвайки акцент върху един тип кредитор“, подчерта тя. В своето изказване, българският евродепутат призова държавите-членки да приложат препоръчаните политики възможно най-бързо, след като стратегията за СКП е публикувана от Комисията.

Съюзът на капиталовите пазари има за цел да премахне пречките пред трансграничните инвестиции в ЕС и пред достъпа на предприятията до финансови средства от капиталовите пазари. През септември месец 2015г. Комисията ще публикува своя план за действие, в който ще очертае своята пътна карта и график за полагане на основите на съюза на капиталовите пазари до 2019 г.