Ева Паунова и Баронеса Луси Невил-Ролф за дигиталната икономика и професионалната мобилност

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова и министърът по интелектуална собственост на Великобритания Баронеса Луси Невил-Ролф се срещнаха на 7 юли 2015  г. по време на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург.  Паунова и  Невил-Ролф, които споделят общи приоритети и визия относно дигиталната икономика и електронната търговия, обсъдиха предизвикателствата и перспективите за Европа в тази сфера.

„Великобритания е лидер в дигиталната икономика и защитата на правата на потребителите онлайн. Такива добри практики са в основата и на досиета разработвани от Европейския парламент, с които целим ЕС да налага стандартите в електронната индустрия на международно ниво“. Това отбеляза Паунова, която като член на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите е докладчик в сянка по досие за авторското право.

Тема на дискусия беше не само развитието на единния цифров пазар, но и на общия пазар за труда. Баронеса  Луси Невил-Ролф и Ева Паунова се обединиха около тезата, че мобилността на професионалисти в рамките на ЕС трябва да бъде засилена чрез развитието на необходими умения и признаването на професионалните квалификации  – особено в сфери като медицина, инженерство, информационни технологии.

Това е втората среща между българския евродепутат и британския министър по интелектуална собственост, които ще продължат диалог по общите си приоритети.