Ева Паунова: "Съюзът на капиталовите пазари ще повиши значително финансирането за малкия бизнес"

Комисарят за финансовата стабилност, финансовите услуги и капиталовите пазари Джонатан Хил представи днес плана за действие на Европейската Комисия относно Съюза на капиталовите пазари (СКП). Според единствения български представител в Комисията по икономически и парични въпроси в ЕП Ева Паунова, „изграждането на такъв Съюз ще подпомогне финансирането на реалната икономика, особено малките и средни предприятия и предприемачите, които в момента срещат трудности в набавянето на средства.“

 

Обявявайки плана за изграждането на СКП, Комисар Хил представи шест основни инициативи, които Комисията ще стартира незабавно. „Радвам се да видя, че подкрепата за Европейския план за инвестиции е основен приоритет – заедно, Планът Юнкер и Съюзът на капиталовите пазари ще диверсифицират източниците на финансиране и разпределяне на рисковете в европейската икономика“, заяви Паунова.

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП поясни, че „основната цел на съюза на капиталовите пазари е да премахне пречките пред трансграничните инвестиции в ЕС и пред достъпа на предприятията до финансиране. Ще бъдат улеснени и контактите между лицата, които се нуждаят от средства, и инвеститорите – изграждайки ефективна инвестиционна верига.“

Във връзка с обявения план за действие, на 30 септември 2015г. Комисията също стартира публична консултация с цел да бъдат събрани доказателства за ефектите на действащите в момента финансови правила и да бъдат предотвратени нежелани последици от предложените реформи. Други конкретни действия, предвидени от Комисията, са повишаване качеството на секюритизиращите инструменти и преразглеждане на Директивата за проспектите. Тези мерки целят да се увеличи значително прозрачността, последователността и наличността на важна информация за инвеститорите с цел изграждането на функциониращ Съюз на капиталовите пазари в ЕС.