Ева Паунова: Според Европейската комисия качествата на преподавателите трябва да бъдат приоритет на всички образователни системи

„Въпреки, че държавите членки отговарят изцяло за съдържанието и организацията на образователните системи, Комисията осигурява подкрепа при определянето на политики, които могат да помогнат за повишаването на привлекателността и престижа на учителската професия, с което да бъде отстранен недостигът на преподаватели и предизвикан интерес сред подходящи и талантливи кандидати, които да я упражняват.“ Това стана ясно от отговор на Европейската комисия на запитване относно насърчаването на младите хора в Европа да избират професията учител, отправено от евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова.

ЕК увери българския евродепутат, че е разработила редица проучвания относно политиките, които биха могли да бъдат предприети, както и мерките, които вече са предприети от държавите членки относно насърчаването на учителската професия. Освен това, програмата „Еразъм +“ подкрепя проекти и дейности на политиката, предназначени да подобрят профила на преподавателските професии, като привличат най-добрите кандидати за тях и като подкрепят учителите и ръководителите да осигуряват висококачествено обучение, да се справят със сложни ситуации в класните стаи и да възприемат нови методи и инструменти.

Повод за писмения въпрос към ЕК е недостигът на млади учителски кадри в българските училища и в Европа като цяло. Според Ева Паунова проучванията сочат, че след 10 години 50% от учителите ще се пенсионират. В момента има остър недостиг на учители и ако тази тенденция продължава,  в бъдеще този недостиг ще достигне застрашителни размери. „Насърчаването и мотивирането на младите хора в Европа да изберат професията учител е от изключителна важност за развитието на едно устойчиво и проспериращо европейскo общество“, заяви още евродепутатът.