Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП): Европейската комисияе в процес на изготвяне на Европейска програма за нови умения

„Европейската комисия е в процес на изготвяне на Европейска програма за нови умения, която ще разглежда въпроси, свързани с придобиването на по-добри умения от повече хора, включително и езикови умения.“ Това стана ясно от отговор на ЕК на запитване относно онлайн езикови курсове, отправено от евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова.

ЕК увери българския евродепутат, че Комисията насърчава развитието на езиковите умения въпреки, че понастоящем няма намерение да оценява ефикасността и ефективността на конкретни онлайн курсове или платформи за сътрудничество. Една от програмите на ЕК е онлайн услуга за езикова подкрепа (OLS), част от програмата „Еразъм +“, която предлага онлайн оценки на езиковите умения и курсове на шест езика (английски, френски, испански, италиански, немски и холандски език), които покриват 90 % от потребностите на участниците в програма за мобилност.

„Радвам се да видя, че ЕК взима под внимание онлайн езиковите курсове и техния потенциал за развиване на уменията на гражданите. Развитието и подобряването на езиковите познания е важна задача за европейските институции“, заяви евродепутатът. Повод за писмения въпрос е все по-популярната тенденция за повишаване на езиковите уменията на гражданите посредством онлайн езикови курсове.