Ева Паунова: Силата на младежта е в дързостта да изказват и отстояват своите позиции

Евродепутатът от Групата на ЕНП(ГЕРБ) Ева Паунова дискутира заедно с млади европейци, както и с членове на Европейския парламент от другите политически семейства, перспективите пред младежта в Европа. Тя представи приоритети си за мандата 2014 – 2019 г., на кръгла маса под надслов “Младежта и Европейския съюз: задаване на политическа насока”, организирана от Европейския младежки форум.
Ева Паунова концентрира дейността си в ЕП в три области- качествено образование, развитие на предприемачеството и единния дигитален пазар. „За мен всичко започва от образованието, именно затова искам то да е по-качествено и по-достъпно за всички. Само тогава ще имаме достатъчно способни и амбициозни млади хора, които да са ангажирани с напредъка на страната си и с това активно да търсят възможности за постигане на по-добър стандарт на живот“. Според нея стажовете трябва да бъдат включени в учебните планове, така че студентите да имат възможност да натрупат ценен трудов опит, който се изисква за голяма част от работните позиции.
Относно развитието на предприемачеството, най-младият евродепутат в Групата на ЕНП заяви: „Днешните млади предприемачи са утрешните създатели на работни места. Надявам се след пет години да не се налага да обсъждаме темата “младежка безработица”, за да можем да вървим напред, да бъдем успешни чрез иновативност“. Г-жа Паунова добави, че една от пречките пред това бъдеще е бюрокрацията, наложена на малките и средните предприятия, срещу която евродепутатите от ЕНП ще работят в следващия мандат.
Предприемачеството е пряко свързано и с третата цел на Паунова – завършването на единния дигитален пазар. Според нея дигитализацията е ключова за правенето на бизнес в бъдеще и ще стимулира развитието на Европейския съюз и неговите страни-членки. Тя изрази надеждите си тази тема съвсем скоро да стане по-близка и до всички българи, макар в момента в някои части на България да липсва лесен достъп до интернет услуги.
Съвсем в духа на дигиталната тема българският евродепутат се включи и в още едно събитие на Европейския младежки форум, което се проведе в интернет чрез видеовръзка в реално време. Това позволи на хора от целия Европейски съюз да се включат в дискусията и да зададат въпросите си.