Ева Паунова: Избирателите имат пълното право да бъдат своевременно осведомявани за моята дейност

Ева Паунова от Групата на ЕНП(ГЕРБ) взе участие в дискусия относно иновативните инструменти за комуникация, предназначени за политици и най-вече за членове на Европейския парламент. Събитието беше организираното от популярното интернет издание „Юрактив“ и включваше презентация на техния проект „Общество ЕС“.
Г-жа Паунова сподели своя опит със социалните медии, натрупан по време на предизборната кампания на ГЕРБ за евроизборите. „По време на кампанията осъзнах какъв силен инструмент са те за осъществяване на комуникация не само с гражданите, но и с индустрията и медиите“.
Най- младият евродепутат в Групата на ЕНП призна, че за нея все още най-важен е личният контакт и срещите с хората. Въпреки това тя припознава всичко ново и инновативно в областта на комуникациите. „Напълно осъзнавам добавената стойност на платформи като Фейсбук и Туитър, които ми позволяват да предам моите послания по бърз, лесен и ефективен начин“ с гаранцията, че ще стигнат до голяма аудитория“.
Българският евродепутат обяви намерението си в бъдеще да информира заинтересованите от нейната дейност и с периодични електронни информационни бюлетини. Ева Паунова подчерта, че „Избирателите са нашите работодатели и имат пълното право да бъдат своевременно осведомявани за нашата дейност“.
Един от основните й приоритети е финализирането на единния цифров пазар в ЕС. „Голяма група от граждани, най-вече в по-малко населените места в България, все още нямат достъп до интернет. Моята цел е това да се промени възможно най-бързо и всеки един от тях да получи бърз и качествен достъп до информационните услуги“, добави г-жа Паунова.
Тази седмица Ева Паунова стана член на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Тя е и единственият български представител в Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент.