Ева Паунова се включи в обсъждането на проблема с младежката безработица в Европейския парламент с участието на комисаря по заетостта и социалните въпроси Ласло Андор

Българският евродепутат определи ситуацията с високата безработица в Европа като проблем, на който трябва спешно да се обърне внимание, ако искаме да осигурим по-добър живот и бъдеще за европейските граждани. Според нея Съюзът има нужда от амбициозен политически подход, който да обхваща три елемента: създаването на работни места, реформи в образованието, както и намаляване на корпоративния данък.

Г-жа Паунова е на мнение, че за създаването на работни места за младите хора е необходимо политиците да създадат подходящата бизнес среда. За да се постигне устойчива заетост, трябва да се осигурят работни места в краткосрочен план, но и да се създават дългосрочни стабилни работни места. Това може да стане чрез намаляване на корпоративния данък на всички компании в ЕС, така че те да могат да си позволят да наемат 1 милион европейци на средното за ЕС заплащане, смята най-младият евродепутат от групата на ЕНП в ЕП.

Законовите промени в образованието са ключов елемент в борбата с проблема с младежката безработица и г-жа Паунова представи свои идеи по тази тема. Според нея трябва да се въведат нови правила за включване на професионално обучение в учебните планове. Като пример тя даде системите на образование в Германия и в Австрия, където паралелно с образованието се придобиват практически и професионални умения. Тази система са е доказала като изключително успешна и в двете държави младежката безработица е сред най-ниската в Европа.

Евродепутатът от ГЕРБ предложи и мерки за улесняване на предприемачите. Тя се обяви за намаляване на бюрокрацията, съпътстваща процеса на кандидатстване за безвъзмездни средства от ЕС . Г-жа Паунова припомни, че значението на МСП е ключово, тъй като: „99% от всички европейски предприятия са малки и средни предприятия и осигуряват две трети от всички работни места в частния сектор в Европа“.

В заключение тя подчерта, че „Гаранцията за младежта“ е важна стъпка в обединяването на всички инструменти за справяне с младежката заетост. Същевременно тя не пропусна да отбележи, че все още съществуват някои проблеми с нейното разработване и прилагане. Именно затова настоя Европейската комисия да подготви и предостави данни за прилагането, разходите и резултатите от „Гаранцията за младежта“ досега.

„Гаранцията за младежта“ е финансов инструмент на ЕС, създаден през април 2013 г. Според него всички млади хора под 25 години, без значение дали са регистрирани в службите по заетостта, или не, трябва да получават качествено конкретно предложение в рамките на четири месеца, след като са напуснали формалното образование или са останали безработни.