Ева Паунова: Приемането на резолюцията за засилване на мерките за борба с безработицата сред младите хора е важна крачка в правилната посока към разрешаването на проблема

Евродепутатът от ГЕРБ (ЕНП) Ева Паунова приветства приетата в четвъртък, 17 юли 2014г, резолюция на Европейския парламент за ефективно прилагане и засилване на мерките за борба с безработицата сред младите хора.

Текстът беше одобрен от голямо мнозинство – 502 гласа „за“. В него Европейският парламент призова Европейската комисия да следи прилагането на „Гаранцията за младежта“, както и да се ангажира с предлагането на минимални стандарти за стажовете и нивата на заплащане. Резолюцията препоръчва и увеличаване на финансовите средства, предназначени за програмите за младежката заетост.

Безработицата в Европа е едно от най-сериозните предизвикателства пред новия състав на Парламента, както и на Европейската комисия с новия й председател г-н Юнкер, заяви г-жа Паунова. Тя припомни, че по време на кризата 6 милиона европейци са загубили работата си, като най-засегнати са младежите. Към сегашния момент 5,3 милиона европейци на възраст под 25 години са без работа.

Факт е, че много млади българи напускат страната, за да търсят реализация в други държави членки и дори извън ЕС. За да спрем изтичането на качествени хора е необходимо да бъдат създадени икономически условия, при които те да могат реализират своя потенциал в България, допълни тя.

Част от предложенията на българския евродепутат намериха място в текста на приетата от Европейския парламент резолюция. Едно от най-важните от тях е университетите да имат реална връзка с пазара на труда и да съобразяват предлаганите специалности и броя на студентите с потребностите му. Само тогава ще е възможно да имаме образовани и компетентни кадри, които да започнат кариерата си веднага след като се дипломират.

За да се засили тяхната конкурентоспособност, необходимо е на учащите да се дава шанс да придобиват практически умения, например чрез стажове и допълнителни курсове. Препоръките на Парламента включват още достъп до качествени и стабилни работни места, намаляване на административната тежест за самостоятелно заетите лица, за малките и средни предприятия и въвеждане на реформи за облекчаване на данъчните системи от страна на държавите членки.

По-рано тази седмица г-жа Паунова се включи в дебата по проблема с младежката безработица в ЕП с участието на комисаря по заетостта и социалните въпроси Ласло Андор. Нейната позиция можете да намерите на интернет страницата й: http://evapaunova.eu/?p=1651