Ева Паунова: С намаляване на риска ще предотвратим турбуленциите в банковия сектор

 

„Рисковете в банковия сектор трябва да бъдат намалени до минимум, ако искаме да предотвратим бъдещи турбуленции във финансовите институции. В противен случай, кризи като тези с банките в Гърция и Португалия ще продължат да се случват, а данъкоплатците ще трябва да плащат за грешките.“ Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по повод обсъждането на доклада за Банковия Съюз за 2015, за който тя беше докладчик от Групата на ЕНП. Досието беше прието с мнозинство от 351 гласа „за“ по време на гласуването в пленарна зала, което се състоя на 10 март 2016г. в Страсбург.

„Банковият съюз е най-важният европейски проект в отговор на икономическата и финансова криза и за да бъде успешен трябва да вземем категорични мерки. Позицията, която застъпихме в първия доклад на Европейския парламент по темата, е за значително намаляване на рисковете в европейската банкова система и въвеждането на нови правила, като преразглеждане на макро-надзорната рамка, добро управление на кредитите и намаляване на държавните експозиции“, поясни Ева Паунова.

В своето изказване, българският евродепутат призова Европейската Комисия да даде ясни предложения за оптимизирането на Банковия съюз, както и държавите-членки да приложат съществуващото законодателство. Паунова изрази своите съмнения за изграждането на третия стълб във формата на Европейската схема за гарантиране на депозитите. Според нея, ненавременното споделяне на отговорност на европейско ново може да доведе до още по-безотговорно поведение от банките, ако рискът в системата не е намален предварително.

Всички държави-членки могат да се присъединят към Банковия съюз, въпреки че до момента само 19-те страни от еврозоната са част от него. Според Паунова, участието в съюза засилва доверието в банковия сектор, защото прехвърлянето на надзора на единен европейски регулатор би подобрило качеството на наблюдението срещу минимални разходи за финансовия сектор. Не на последно място, системата за вземане на решения на европейско ниво предоставя значителни гаранции, че националните позиции ще могат да бъдат адекватно представяни и защитавани.