Ева Паунова: Работим за по-голяма прозрачност чрез нови правила за финансовите индекси

„Въвеждането на рамка за финансовите индекси ще подобри защитата на потребителите на финансови услуги и ще допринесе и за подобряване на финансовата стабилност на национално и европейско ниво.“ Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по време на обсъждането на предложение за законодателство, което да осигури по-прозрачно управление на индексите използвани като референти показатели при финансовите инструменти. Дебатът се състоя в понеделник, 18 май 2015г., по време на пленарната сесия на ЕП в Страсбург.

Ева Паунова отбеляза, че в момента референтите показатели не са регулирани на европейско ниво, въпреки че са в сърцевината на финансовата система и от тях зависят пазарите, ипотечните кредити и спестяванията на милиони европейци. Българският евродепутат приветства предложението за регламент, който въвежда обща рамка за гарантиране точността и целостта на индексите за финансови инструменти и финансови договори в ЕС. Г-жа Паунова обаче подчерта важността от това новите правила да не създадат допълнителна административна и финансова тежест. „Ако някоя инициатива задължи доставчиците на входящи данни да променят значително своите бизнес модели, има опасност те да намалят броя на предлагани услуги“, напомни тя.

Ценообразуването на много финансови инструменти и договори зависи от точността на референтните показатели. Съмнения в достоверността на индекси, използвани като референтни показатели, могат да подкопаят доверието в пазара, да причинят загуби за потребителите и инвеститорите и да нарушат функционирането на реалната икономика. Сега разглежданото законодателство цели да наложи норми за по-прозрачно управление на индексите.

Ева Паунова е единственият български евродепутат член на Комисията по икономически и парични въпроси, която е водеща по доклада на Европейския парламент относно предложеното законодателство. Докладът разграничава между системно важните индекси и останалите, като се стреми да не натоварва излишно онези, които администрират по-малко важните индекси.