EК вече работи по улесняване признаването на дипломите за средно и висше образование на територията на Съюза

Европейската комисия е предприела редица мерки за улесняване признаването на дипломите за средно и висше образование на територията на Съюза. Това стана ясно от писмен отговор от страна на институцията на въпрос от евродепутатите от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова и Андрей Новаков. Тяхното запитване адресира плановете на Комисията за намаляване на бюрократичните процедури при признаването на дипломите на европейските граждани, завършили в държава-членка, различна от тяхната.

От отговора на Комисията става ясно, че признаването на дипломи в рамките на ЕС е възможно от 2007 година, когато  е създадена Европейска квалификационна рамка. Важна стъпка в тази насока е и приемането на Лисабонската конвенция за признаване на квалификациите и Мрежата ENIC-NARIC.

„Европейската комисия вече е предприела мерки за улесняване на процедурите за признаване на квалификациите от средното и висше образование в рамките на Съюза. Тези мерки обаче трябва да бъдат систематично прилагани във всички страни, както и да бъдат познати на държавните институции и да са разпознаваеми от младите хора“, заяви евродепутатът Ева Паунова.Според Андрей Новаков, евродепутат от групата на ЕНП/ГЕРБ:  „Очакваме бързи резултати, водещи до намаляване на бюрокрацията, улесняване на процедурите и по-добра информираност за процедурата по признаване на дипломите от ЕС. Това ще даде възможност на завършилите в чужбина студенти да се интегрират в най-кратки срокове на пазара на труда в родната си страна или да продължат обучението си.“

В своя отговор Комисията също посочи, че всеки гражданин на ЕС има достъп до допълнителни бази данни с информация за националните квалификации, например съдържанието е описано като знания, умения и компетенции, както и информация относно процедурите за признаване. https://ec.europa.eu/ploteus/bg/home

Повече информация относно въпросът, който зададоха евродепутатите Ева Паунова и Андрей Новаков на Комисията можете да намерите тук http://gerb.bg/bg/news/detail-eva_paunova_i_andrei_novakov_sas_zapitvane_otnosno_priznavaneto_na_diplomite_za_sredno_i_visshe_obraz-32840.html