Ева Паунова: Работим върху улесняването на достъпа на МСП до финансиране

 

„Европейските институции работят по редица програми, целящи да подпомогнат и улеснят достъпа на предприемачи и малки и средни предприятия до финансиране.“ Това стана ясно от отговор на Европейската комисия на запитване относно наличието на информация за финансовите инструменти предоставени от ЕС към МСП, отправено от евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова.

Според Паунова МСП в Европа продължават да не са запознати с възможностите за финансиране и по тази причина се сблъскват със сериозни трудности при реализацията или разширяването на своята стопанска дейност. Процесът на подаване на заявления е забавен от административни тежести и липсват разяснения на това, какво се предприема за получаване на достъп до финансиране, особено като се има предвид, че повечето предприятия не могат да си позволят консултантски услуги.

В отговор Европейската комисия увери българския евродепутат, са приети няколко програми на ниво ЕС, чиято цел е да улеснят достъпа на МСП до финансиране. Порталът на ЕС за достъп до финансиране предоставя актуализирана и лесна за използване информация, аМСП могат също така да се свържат с националните звена за контакт, които следят политиката на ЕС относно МСП и достъпа до рисково финансиране от името на държавите членки.Заедно с държавите-членки и финансовите партньори, като например групата на ЕИБ, Комисията организира различни прояви за повишаване на осведомеността, на които разяснява как да се използват съществуващите възможности. За да може финансовите инструменти на ЕС да бъдат възможно най-близо до МСП, те се насочват чрез подходящи финансови посредници, които в рамките на програмите на ЕС използват свои собствени процедури за кандидатстване, като цяло добре установени и пригодени към нуждите на МСП като техни клиенти.

„Малкият и средният бизнес и предприемачеството, както в България, така и в Европа, са в основата на всяка икономика. Подпомагането и насърчаването им e един от най-важните градивни елементи на всяка просперираща държава и начин ЕС да стане конкурентоспособен в глобален план.“, заяви евродепутатът Ева Паунова по повод коментара на Комисията.