Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП): ЕЦБ трябва да стимулира банковото кредитиране за бизнеса

„Отпускането на кредити от банките за частния сектор в Европа е все още недостатъчно на фона на спешната нужда от инвестиции, които да върнат растежа на европейските икономики.“ Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по време на дебата с председателя на Европейската централна банка Марио Драги относно годишния доклад на ЕЦБ от 2014г, който се проведе на 1 февруари, 2016г. в Европейския парламент в Страсбург.

„Както годишният доклад на ЕЦБ посочва, условията за кредитиране на фирмите остават трудни, особено в някои държави от еврозоната, като постискат общото търсене и допринасят за икономическо отслабване“, заяви Паунова. Евродепутатът призова Комисията да предприеме по-решителни мерки за стимулиране на банковото кредитиране за корпорации, и по-специално на малките и средни предприятия. Ева Паунова допълни, че програмата на ЕЦБ за дългосрочно рефинансиране на банките на обща стойност 400 млрд. евро не е постигнала напълно очаквания резултат да се превърне в сериозен стимул за кредитирането на бизнеса.

Годишният доклад описва задачите и дейностите на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и доклади по паричната политика на Евросистемата. Той включва и годишните отчети на ЕЦБ.