Ева Паунова: Настоявам за европейски промени, които да прекратят спасяване на банките с пари на данъкоплатците

„Механизмите за възстановяване на банките от несъстоятелност трябва да защитят депозитите, като същевременно запазят средствата на данъкоплатците.“ Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по време на дебат с Елке Кьониг, председател на Единния борд по преструктуриране. Дискусията се състоя в рамките на заседание на Комисията по икономически и парични въпроси, провело се в четвъртък, 28 януари 2016г., в Европейския парламент в Брюксел.

Бордът управлява Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП), който е един от основните стълба на Европейския банков съюз. Целта му е давзима решения за преструктурирането на банки, изпаднали в криза, като според българския евродепутат „е важно да се справяме със случаите на несъстоятелност, без да се създава излишна тежест от спасяването на финансовите институции.“

Ева Паунова се обърна към г-жа Кьониг със запитване относно създаването и функционирането на фонда, който ще предоставя допълнителни средства в случай, че акционерите на банката, кредиторите и държавата не могат да избегнат фалит. Тя призова за внимателен подход към предложенията за мостово финансиране на този фонд чрез принос от самите страни-членки. „Всяко обединение на национални ресурси изисква предварително намаляване на опасностите в банковата система“, подчерта Паунова.

В рамките на заседанието, по време на изслушване на европейските органи за финансов надзор, българският евродепутат също представи позицията на Групата на Европейската народна партия относно създаването и прилагането на правилата за управлението на единния финансов пазар. „За да предотвратим бъдещи кризи е нужно да създаваме прозрачно и функционално законодателство, да осигурим последователното прилагане на едни и същи основни технически правила и ранното установяване на рискове в системата“, отбеляза Ева Паунова.

Ева Паунова е докладчик в сянка от Групата на ЕНП по доклада на Европейския парламент относно Банковия съюз.

Допълнителна информация за Банковия съюз: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.2.4.html

Допълнителна информация за Европейската система за финансов надзор (ЕСФН): http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.5.html

Допълнителна информация за Единния механизъм за преструктуриране: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-674_bg.htm