Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова изрази своето безпокойство от тиражираната в британските медии информация относно плановете на Консервативната пария на Великобритания да въведе квоти за броя на имигранти от България и Румъния

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова изрази своето безпокойство от тиражираната в британските медии информация относно плановете на Консервативната пария на Великобритания да въведе квоти за броя на имигранти от България и Румъния, както и от страни, които биха се присъединили в бъдеще в Европейския съюз. Антиимиграционната политика на партията на премиера Дейвид Камерън цели да бъде прекратен „огромният миграционен поток“ от по-бедните страни членки към по-богатите.

Паунова припомни, че свободното движение на работници е основен принцип, залегнал в член 45 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Всяка страна, подписала този договор, в това число и Великобритания, се задължава да се придържа изцяло към него, като не съществува опцията да се прилагат само клаузи по избор. От не по-малко значение е и вторичното законодателство на ЕС и в частност на Директива 2004/38/EO относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки. В нея са включени мерки, разработени именно, за да насърчават гражданите на ЕС да упражняват това право.

„Свободното движение на хора неуспоримо е едно от най-големите постижения на Обединена Европа. Независими проучвания неведнъж доказват, че европейците, които упражняват правото си на свободно движение на Съюза, са най-вече по-млади граждани в трудоспособна възраст, които в действителност запълват съществуващи ниши на пазара на труда. Идеите, които британските консерватори прокарват, са деконструктивни и погазват резултатите на години труд на Европейския съюз и неговите институции, вместо да надграждат над постигнатото досега.“

Според евродепутата от ГЕРБ това е дискриминация на високо равнище, която по никакъв начин не бива да остане незабелязана и толерирана, най-вече, като се вземе предвид контекстът на набиращите все по-голяма скорост ксенофобски, антиимигрантски и популистки политически движения в Европа.

Ева Паунова отдавна следи имиграционния дебат във Великобритания. През януари тази година тя се обърна към британския премиер с отворено писмо, в което го призова да се съобразява с фактите и да прилага по-балансирана политика по въпроса, като изтъкна, че имигрантите от по-бедни държави-членки на ЕС в действителност са нетни вносители в публичните финанси и имат по-висок процент на работна активност от средно статистическия гражданин на страната домакин.