Ева Паунова и Андрей Новаков с въпрос към ЕК за насърчаването на младите при вземане на решения в Европа

Едни от най-младите депутати в Европейския парламент – Ева Паунова и Андрей Новаков (ЕНП/ГЕРБ) зададоха писмен  въпрос до ЕК за мерките, които тя ще предприеме за пряко участие на младите европейци в процесите на взимане на решения в Съюза. Според цитирана тях статистика едва 72% от хора на възраст до 24 г. са отишли да гласуват на последните избори за ЕП, а същевременно много от тях имат своите каузи и не са апатични към проблемите в собствените си страни. Въпросът на двамата евродепутати идва и в контекста на това, че ЕС вече текат важни процеси за поколения напред, които засягат реформи в образованието, пазара на труда и структурата на икономиката. Ева Паунова и Андрей Новаков питат дали комисията обсъжда мерки за по-пълно, съвместно вземане на решения за нови законодателни инициативи заедно с младите хора.

Темата за младежкото участие, качественото образование и по-добра професионална реализация е в центъра на работата на Ева Паунова и Андрей Новаков. Тя е един от най-сериозните проблеми пред които е изправена Европа на фона на високото ниво безработица и тенденцията за по-ниско участие в политиката сред най-младите в съюза.