Ева Паунова е един от основателите на работна група на ЕП по дигиталните въпроси

“Единният цифров пазар е приоритет за целия Европейски съюз. Затова е от голямо значение, че с колеги евродепутати от различни политически семейства и страни-членки работим заедно за постигането на прогрес по дигиталните досиета.“ Това заяви българският евродепутат Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП) по време на събитие, отбелязващо началото дейността на първата работна група в Европейския парламент по дигиталните въпроси със специален гост заместник-председателя на ЕК и комисар за единния дигитален пазар Андруш Ансип.

На събитието, проведено в сряда, 28 януари 2015 година, в ЕП в Брюксел българският евродепутат коментира, че една от основните общи цели на ЕП и ЕК е да се актуализира законодателството на ЕС по отношение на авторското право. „Важно е новите правила да са по-балансирани и да са съобразени с интереса както на авторите и на притежателите на авторски права, така и на потребителите“, добави г-жа Паунова, която е докладчик в сянка на ЕНП по доклад за прилагането на Директивата на ЕС относно Авторското право в Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите.

Заместник-председател Ансип от своя страна изрази готовност да работи с членовете на новосъздадената група от евродепутати за постигането на общи цели, включващи освен преразглеждането на законодателството за авторското право, падането на таксите за роуминг и гарантирането на мрежовата неутралност. Очаква се стратегията на ЕК за Единния цифров пазар да бъде готова през месец май тази година, а представянето на нейното предложение за актуализиране на авторското право е предвидено за месец септември.

На събитието в ЕП присъстваха голям брой евродепутати, представители на ЕК, НПО и бизнеса. С видео обръщение към гостите се включи един от създателите на интернет Винт Сърф. Работната група на ЕП по дигиталните въпроси е неформална мрежа, чиято цел е да предостави форум, където всички заинтересовани по темата за дигитализацията страни да могат да обсъждат актуални проблеми и заедно да търсят техните решения.