Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП): Потребителите в ЕС ще имат неограничен достъп до своите филми, музика и игри, докато пътуват в Съюза

При пътуване в рамките на ЕС потребителите ще имат достъп до своето законно придобито онлайн съдържание – музика, филми и игри. Например, български абонат на доставчик на Video-on-demand услуга, пътуващ до Германия, ще може да гледа в чужда страна филмите, за които е заплатил в родината си. След отпадането на таксите за роуминг това е поредната стъпка на ЕС към видими резултати за европейските потребители, за които ще работим с колегите в ЕП.

Това заяви евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Ева Паунова по повод представеното от ЕК днес предложение за законодателни промени, целящо европейците да могат да пътуват със своето онлайн съдържание и нов план за действие за модернизиране на правилата на ЕС за авторското право. Текстовете са първите документи в рамките на стратегията на ЕК за цифровия единен пазар и през 2016 г. предстои тяхното обсъждане и одобрение в комисиите на ЕП и в пленарна зала.

Направените предложения включват още работа по ключови изключения от авторското право на ЕС в области като образованието. Например, преподаватели, предлагащи онлайн обучения, следва да бъдат обект на по-добри и по-ясни правила, приложими в цяла Европа. Комисията се ангажира и с по-целенасочени усилия в борбата с пиратството, както и със следене на справедливото разпределение на приходите от онлайн използване на творбите.

Ева Паунова е докладчик на Групата на ЕНП по доклада за Прилагане на Директива 2001/29/EО, засягаща хармонизирането на аспекти от авторското право и сродните му права в информационното общество. Тя е един от основателите на Дигиталната интергрупа в ЕП и работи за налагането на България като лидер в дигитална Европа.