Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП): Индустриалният интернет може да допринесе с 2,2 трилиона евро към европейската икономика до 2020 г.

Развитието на индустриалния интернет може да допринесе с 2,2 трилиона евро към европейската икономика до 2020 г. Само в енергийния сектор повишаването на ефективността на производството на електроенергия, добита от газ, с 1% се равнява на € 11 млрд. спестени от течно гориво за период от 15 години.

Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова, която беше говорител на конференция на една от най-големите световни медии POLITICO на тема „Ерата на индустриалния интернет“. Събитието се състоя в RésidencePalace в Брюксел и участие в него взеха над 150 експерти от страните-членки на ЕС, Европейската комисия, бизнеса и неправителствения сектор.

Паунова коментира още, че индустриалният интернет може да се превърне в катализатор на производствена революция, която ще ни позволи да спестим стотици милиарди евро от загубата на време и ресурси чрез комбиниране на свързани с интернет машини, продуктова диагностика, софтуер и анализи. Така бизнес операциите ще станат по-ефективни, по-активни, предсказуеми и стратегически автоматизирани.

Участниците в срещата се обединиха около тезата, че единният цифров пазарможе дастимулираразвитието на индустриалнияинтернет и че „Интернет на нещата“(InternetofThings) ще оптимизира работа на фабриките,бизнес моделите иработната сила.

Събитието в Брюксел бе част от серия-мероприятия, организирани от медията в Европа. През месец ноември тази година Паунова беше основен говорител на конференцията „Пътна карта за дигиталния растеж на Европа“ на POLITICO в Берлин. През изминалата седмица медията, която е сред най-четените издания в Брюксел, определи българския евродепутат като един от 28-те най-влиятелни европейци.