Конференция „Кръговата икономика и възможностите за българския бизнес“ на 23 февруари

Кръговата икономика има за цел да повиши конкурентоспособността, да стимулира устойчивия икономически растеж и да създаде нови работни места. Какви са европейските политики и възможностите за България от прилагането на новия икономически модел ще бъде обсъдено на конференция, организирана от европейския депутат Ева Паунова (ЕНП) и Министерството на околната среда и водите в партньорство с Информационното бюро на Европейския парламент. Събитието ще се проведе в София на 23 февруари 2016 г. (вторник), от 13.00 ч. в Дома на Европа на ул. „Г. Раковски“ № 124 и е с предварителна регистрация на e-mail: mpetrova@moew.government.bg

Дискусията ще може да бъде гледана на живо на europarl.bg.

Конференцията „Кръговата икономика и възможностите за българския бизнес“ ще бъде открита от Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще представи темата „Кръгова икономика за устойчива околна среда“. Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще се включи в събитието с темата „Иновации и конкурентоспособност – възможности за българския бизнес“. Евродепутатът Ева Паунова от своя страна ще представи „Европейски политики за развитие на кръговата икономика“.

На събитието ще бъдат представени актуални теми, свързани със законодателния пакет от мерки на Европейската комисия за развитие на нова институционална рамка в областта на кръговата икономика. Акцент ще бъде поставен на националните политики на България и възможностите за финансиране на мерки за иновативни икономически модели, насочени към ресурсна ефективност и глобална устойчивост.

Допълнителна информация

Световната икономика използва еквивалента на ресурсите на планета и половина за производството в световен мащаб и за абсорбиране на отпадъците, а се очаква до 2030 г. икономиката да използва еквивалента на ресурсите на две планети. Европа е по-зависима от вноса на суровини от всеки друг регион в света и много от ресурсите ще се изчерпят в относително кратко време.

Подобряването на използването на ресурсите би могло да донесе значителни нетни икономии за предприятията, публичните органи и гражданите в ЕС, които се оценяват на 600 милиарда евро или 8% от годишния оборот, като в същото време водят и до намаляване на общите годишни емисии на парникови газове с 2-4 %. Увеличаването на производителността на ресурсите с 30% до 2030 г. би могло да повиши БВП с почти 1% и да доведе до създаването на 2 милиона допълнителни устойчиви работни места.